Sähköauton lataaminen turvallisesti - miksi sähkölaitteisto on tutkittava ensin

Sähköautojen lataaminen lisää merkittävästi kiinteistön sähköasennusten kuormitusta, joka pitää huomioida lataamista suunniteltaessa. Siksi sähkölaitteisto on tutkittava paikanpäällä taloyhtiön pysäköintialueella muiden selvitysten lisäksi.

Yhden sähköauton lataaminen ei tavallisesti aiheuta ongelmia, mutta useamman auton yhtäaikainen lataaminen voi esimerkiksi ylikuormittaa sähkökaapelit. Tavalliset pistorasiat ja lämmitystolpat voivat olla huonokuntoisia tai lataukseen sopimattomia.  Laitteet on hyvä tutkia, jotta vältytään turvallisuusriskeiltä kuten tulipalo ja sähköisku. Sähkölaitteiston kartoitus kertoo teille järjestelmän mahdolliset puutteet ja muutostarpeet.

Luotettava ja puolueeton arvio sähköjärjestelmän kunnosta

Sähköasennusten kuntokartoitukset tekevät kokeneet sähköasiantuntijamme taloyhtiönne parkkipaikalla. Kun sähkölaitteisto tutkitaan paikan päällä, tiedetään millaisia muutoksia laitteisto mahdollisesti vaatii. Sen ansiosta suunnittelu- ja asennustyöt vastaavat teidän taloyhtiönne tarpeita. 

Tukee taloyhtiön päätöksentekoa

 • Tiedätte riittääkö sähköjärjestelmän tehonkesto kapasiteetti ja kunto sähköautojen lataamisen aloittamiseen
 • Tunnette sähköjärjestelmän mahdolliset puutteet ja muutostarpeet ennen lataamista tai lataamistarpeen kasvaessa.

Turvallista sähköauton lataamista

 • Oikeat muutostyöt teettämällä vältätte ylikuormituksen aiheuttamat vaaratilanteet, kuten sähköisku tai tulipalo.

Latauspisteiden rakentamisen kilpailutus helpottuu

 • Kuntokartoituksesta saatava raportti on hyvä apuväline ja helpottaa kilpailutusta, kun pyydätte tarjouksia sähköautojen latauspistejärjestelmistä ja muutostöistä. Kattava kartoitusraportti antaa urakoitsijoille tarvittavat tiedot taloyhtiön tarpeista tarjouksen tekemiseksi. 

Palvelun vaiheet

Selvitä voiko sähköauton lataamisen aloittaa suoraan pistorasiasta tai lämmitystolpasta turvallisesti. Sähköasennusten kuntokartoitus on helppo ratkaisu taloyhtiölle.


 • Tarvekartoitus sähköautojen lataukselle
 • Sähköasennusten kunnon tutkiminen paikanpäällä (lämmityspistorasiat, sähkökeskukset, kaapeloinnit, ym.) ja tarvittavat mittaukset tehokapasiteetin laskemiseksi
 • Arvio nykyisen järjestelmän teknisestä soveltuvuudesta (tehokapasiteetti ja laitteet) sähköautojen latauksen aloittamiseen

Lähtökohtana kartoitukselle on esitietokysely, jolla selvitämme lähtökohdat ja teidän tarpeenne. Esimerkiksi kuinka monta lämmitystolppaa taloyhtiössä on, kuinka montaa latauspistettä toivotaan ja että taloyhtiönne sähköpiirustukset sekä autolämmityspistorasiakoteloiden avaimet ovat saatavilla. Lataa esitietokysely

Kyselyn pohjalta annamme puolueettoman arvion sähköasennusten kunnosta ja sopivuudesta sähköajoneuvojen lataukseen ilman merkittäviä sähköasennusten muutostöitä.

Sähkölaitteiston kuntokartoitus pysäköintialueella

Kiwa Inspectan asiantuntijoiden tekemä kattava kartoitus antaa urakoitsijalle lähtötiedot muutostöiden ja sähköautojen latauspisteiden asentamisen suunnitteluun.

 • Sähkötehon syöttökapasiteetin laskemiseksi kohteessa tarkennetaan visuaalisesti autopaikkojen määrä, kaapelointien ryhmittely ja kaapeleiden sulakekoot sekä pistorasioiden mahdolliset aikaohjaukset
 • Tutkimusten perusteella lasketaan nykyisen järjestelmän tehonsyöttökapasiteetti sähköautojen latauksen aloittamiseen
 • Tutkitaan visuaalisesti pysäköintialueen sähköasennusten ja ryhmiä syöttävän keskuksen kunto
 • Mitataan tarvittavista paikoista oikosulkuvirrat ja otanta vikavirtasuojien toimintavirroista, joiden perusteella tarkistetaan syötön automaattisen poiskytkennän säädösten mukaiset toteutumisehdot häiriötilanteessa

Avustusta sähköautojen latausinfran rakentamiseen voitte hakea ARAlta

Sähkölaitteiston laajempi tutkimus

Voimme myös toteuttaa laajemman kuntotutkimuksen tai tarkastuksen muille kuin pysäköintialueen sähkölaitteille, jolloin saavutatte seuraavat edut koko kiinteistölle:

 • palo- ja työturvallisuuden paraneminen
 • vikojen ja häiriöiden aiheuttamien kustannusten väheneminen
 • sähkölaitteiden asianmukaisesta huollosta varmistuminen
 • varmistuminen siitä, että sähköasennukset on toteutettu standardien ja hyvän asennustavan mukaisesti

Tutustu sähköjärjestelmien kuntotutkimus ja  sähkölaitteistojen tarkastus -palveluihimme.

Aiheeseen liittyvät standardit

 • SFS 6000 –standardisarja. Pienjännitesähköasennukset.
 • SFS-EN 61439 –standardisarja. Pienjännitekeskukset.
 • SFS-EN 62196 –sarja Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles.