• Asuinkiinteistöt
  • Toimisto-, liike- ja teollisuuskiinteistöt
  • Julkiset rakennukset

Nykyajan kiinteistöt ja niitä käyttävät ihmiset ovat riippuvaisia sähköjärjestelmien kokonaisvaltaisesta toiminnasta. Ne eivät ainoastaan mahdollista tietoliikenteen nopeaa datan siirtoa, vaan ovat perusta myös toimivalle ilmanvaihdolle, sammutuslaitteistolle ja muille järjestelmille. Tämän vuoksi on olennaista, että sähköjärjestelmät voidaan pitää jatkuvasti tarpeiden mukaisessa toimintakunnossa. Tässä avuksi on Kiwa Inspectan sähköjärjestelmien kuntotutkimus.

Sähköjärjestelmien kuntotutkimus on syytä tehdä, mikäli sähköjärjestelmissä ilmenee toimintahäiriöitä tai kun ollaan suunnittelemassa muiden taloteknisten järjestelmien tai rakenteiden laajempaa saneerausta. 

Tutkimus voidaan tehdä koko sähköjärjestelmäkokonaisuudelle tai vain osalle järjestelmistä, kuten esimerkiksi sähkökeskukselle. Sähkökeskusten lämpökuvauksessa ja turvallisuustarkastuksessa pelkät keskukset tarkastetaan toimivuuden ja turvallisuuden osalta. 

Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksen tuloksena asiakkaalle luovutetaan kirjallinen raportti, joka tukee järjestelmien oikeita huolto- ja korjauspäätöksiä.

Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksen asiantuntijoillamme on aina joko kuntoarvioijan, sähkölaitteistojen turvallisuus- ja/tai sähkölaitteiston kuntotutkijan pätevyys. Sähköjärjestelmien tutkimukset suoritetaan Sähköinfon Sähkö- ja telejärjestelmien kuntotutkimus -ohjeistojen mukaisesti.

Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksen eduti

  • Paloturvallisuuden parantaminen
  • Järjestelmähäiriöiden vähentäminen
  • Korjausten aikataulutus kustannustehokkaasti

Kohteet

  • Asuinkiinteistöt
  • Toimisto-, liike- ja teollisuuskiinteistöt
  • Julkiset rakennukset