• Jakeluverkostot, maakaapelit

Sähköverkkoyhtiöt asentavat ilmajohtojen sijaan yhä enemmän maakaapeleita varmistaakseen sähköjakelun säävarmuuden. Verkkojen on kestettävä seuraavat 50 vuotta, mitä määrittelee pitkälti jo kaapeleiden asennusvaihe. Urakoitsijan huolellinen toiminta on oleellista. Kiwa Inspecta tarjoaa sähköverkkoyhtiöille asennusvaiheen tarkastuksia eli verkostorakentamisen laadunvarmistusta.

Palvelussa Kiwa Inspectan kokeneet sähkötarkastajat ja verkostotarkastajat käyvät läpi mm. miten työ on hoidettu, onko määräyksiä noudatettu ja ovatko asennusryhmien työluvat yms kunnossa.

Varmistus kattaa kuukausitasoisen suunnitelman tehtävistä töistä ja tarkastusten aikatauluttamisesta maanrakennusvaiheesta sähkötyövaiheeseen. Sähkötarkastajat varmistavat työn tukevan kestävää kehitystä ja informoivat välittömästi tilaajalle vakavista turvallisuusriskeistä.

Sähkönjakeluverkon tarkastusten tuloksena tilaaja saa itselleen yhteenvedon tehdyistä tarkastuksista ja havainnoista. Pyydettäessä erittelemme myös tarvittavat tiedot ja kehitysajatukset työn eri vaiheista.

Kiwa Inspectan sähkönjakeluverkon laaduntarkistuksen edut 

  • Kiwa Inspectan toimipisteet kattavat koko Suomen ja sähkönjakeluverkon laaduntarkastukseen perehdytetyt tarkastajat ovat saatavilla alueellisesti, mikä näkyy matkakustannusten maltillisuudessa.
  • Laatumittarit, jotka mittaavat sekä omaa että urakoitsijoiden toimintaa
  • Tilaajan prosessin toiminta paranee ja tehostuu
  • Kolmannen osapuolen tarkastusresurssi oman seurannan lisänä. Ulkopuolinen arvioija auttaa kaikkia urakan osapuolia ymmärtämään roolinsa ja vaikutuksensa koko toteutuksen prosessiin
  • Palvelun räätälöintimahdollisuus tilaajan tarpeiden mukaan

Tyypilliset käyttökohteet

  • Jakeluverkostot, maakaapelit

Määräystenmukaisuus

Kiwa Inspecta toimii useiden EU-direktiivien ja kansallisen lainsäädännön mukaisena tarkastuslaitoksena. Tämä tarkoittaa, että viranomaiset ovat valtuuttaneet meidät suorittamaan tarkastuksia lainsäädäntöä, direktiivejä ja kansainvälisiä standardeja noudattaen.