Savunpoistolaitteisto on olennainen osa kiinteistön turvallisuusjärjestelmää, mutta valitettavan usein sen toimintakunto tulee testatuksi vasta todellisessa onnettomuustilanteessa. Savunpoistolaitteiden kuten savunpoistoluukkujen tarkastuksen tarkoituksena on helpottaa ihmisten pelastautumista ja sammutustoimintaa tulipaloissa. Savunpoistolaitteet vähentävät merkittävästi tulipalossa syntyviä palovahinkoja.


Tarkastettavia savunpoistolaitteita ovat 

 • automaattiset savunpoistolaitteet 
 • korkeiden kerrostalojen porrashuoneiden paineistusjärjestelmät 
 • savunpoistopuhaltimet ja tunneleiden suuntapainepuhaltimet 
 • asuinkerrostalojen porrashuoneiden savunpoistoluukut ja savunpoistoikkunat
 • savunpoistolaitteiden ohjausjärjestelmät


Riippumaton savunpoistolaitteiden tarkastustoiminta 

Kiinteistön turvallisuus on kiinteistön omistajan vastuulla. Pelastustoimen lainsäädäntö edellyttää, että savunpoistolaitteisto on asianmukainen ja että savupoistolaitteiden tarkastus sekä toimintakunto testataan säännöllisesti. Savunpoistolaitteiden kuten savunpoistoluukkujen tarkastus sisältää asennuksien ja laitteiston riittävä testaamisen niiden toimintakunnon varmistamiseksi.

Savunpoistolaitteiston suunnittelu–asennus–käyttöönotto–huolto–tarkastus -ketjun parempi hallinta riippumattoman tarkastuslaitoksen suorittaman tarkastusmenettelyjen avulla tuottaa toimintavarmemman laitteiston ja turvallisemman kiinteistön.

Kiwa Inspectan osaaminen kattaa laitteiden koko elinkaaren. Tarjoamme seuraavia savunpoistolaitteiden tarkastuspalveluja:

Käyttöönottotarkastus savunpoistolaitteille

 • Savunpoistolaitteiden vaatimuksenmukaisuuden ja toimintaedellytysten tarkastaminen ja rakennusluvan ehtojen varmentaminen ovat olennainen osa käyttöönottotarkastusta.
 • Tarkastetaan vaadittavat dokumentit ja niiden sisällön vaatimustenmukaisuus
 • Käyttöönottotarkastuksissa todetaan pelastustoimen ja rakennuslainsäädännön vaatimusten täyttyminen.

Määräaikaistarkastus savunpoistolaitteille

 • Määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan savunpoistolaitteiden toiminta ja soveltuvuus kohteeseen. 
 • Lisäksi tarkastetaan, että laitteistolle on laadittu tarvittavat huolto- ja kunnossapito-ohjelmat ja että sen mukaiset toimenpiteet on tehty. 
 • Tarkastetaan vaadittavat dokumentit ja niiden sisällön vaatimustenmukaisuus
 • Kiwa Inspecta suosittelee savunpoistolaitteiden tarkastuksia vähintään kolmen vuoden välein.