• Sillat

Ajoneuvojen painojen kasvaessa vanhat sillat joutuvat yhä enemmän kantamaan kuormia, joille niitä ei alun perin ollut suunniteltu. Siltojen ylikuormittaminen vaurioittaa niiden kantavia rakenteita ja sillasta riippuen seuraukset voivat olla halkeamia, taipumia ja/tai siirtymiä, jotka aikaa myöten aiheuttavat rakenteen käyttöikään, käytettävyyteen ja kantavuuteen vaikuttavia vaurioita. 

Koekuormituksessa arvioidaan sillan mahdollinen painorajoitustarve normaalille ajoneuvoasetuksen mukaiselle ajoneuvoliikenteelle. Sen avulla voidaan selvittää raskaiden erikoiskuljetusten kulkumahdollisuudet sallittavina akselipainoina ja määrittää sillan todellisen kantavuuden perusteella sen mahdollinen vahventamis- ja uusimistarve.

Koekuormitus laajimmillaan vaatii monenlaista asiantuntijaosaamista. Kiwa Inspecta tarjoaa sillan koekuormituksessa tarvittavaa ja siihen liittyvää kokemusta aina ajoneuvopunnituksista rakennemittauksiin ja monitorointiin. Rakenteiden liikkeitä voimme mittausten lisäksi seurata monitoroinnilla eri menetelmin. Sillan koekuormituksen toteutus tietojen hankinnasta tulosten raportointiin on sujuvaa ja tarkoituksenmukaista, kun sen hoitaa yksi toimittaja.

Koekuormituskokonaisuus on jaettu palvelumoduuleihin, joista asiakas voi valita tarvittavat kohteen vaatimusten mukaisesti.

Sillan koekuormituksen edut

  • Selvittää sillan mahdollisen painorajoitustarpeen normaalille, ajoneuvoasetuksen mukaiselle ajoneuvoliikenteelle.
  • Selvittää raskaiden erikoiskuljetusten kulkumahdollisuuden sallittavina akselipainoina eri erikoiskuljetuskaavioille
  • Auttaa määrittämään sillan mahdollisen vahventamis- ja uusimistarpeen todellisen sillan kantavuuden perusteella  
  • Toteutus tietojen hankinnasta tulosten raportointiin on sujuvaa ja tarkoituksenmukaista, kun sen hoitaa yksi toimija.  
  • Aikataulutus, hankinnat, järjestelyt, toteutus ja tiedonhallinta muodostavat yhtenäisen ja saumattoman kokonaisuuden