• Sillat

Suomessa on yli 14 000 siltaa, joista runsaat 2 000 rautatieverkostolla. Siltojen ylläpidosta vastaavat Liikennevirasto, kunnat ja kaupungit. Liikennevirasto vastaa tieverkosta yhdessä ELY-keskusten kanssa. Lisäksi Liikennevirasto vastaa rataverkon ylläpidosta ja valtaosasta Suomen vesiväylistä ja kanavista. Kiwa Inspecta on valtuutettu sillantarkastaja, jonka pätevöityneet ammattilaiset tekevät silloille vuosittain kymmeniä erikoistarkastuksia ja satoja yleistarkastuksia.

Kiwa Inspectan siltatarkastukset kohdistuvat pienistä putkisilloista suuriin vesistö- ja risteyssiltoihin.

Yleistarkastuksessa sillan kunto tarkastetaan silmämääräisellä katselmuksella yleensä viiden vuoden välein. Vauriotiedot kirjataan Liikenneviraston ylläpitämään siltarekisteriin.

Erikoistarkastus tehdään, kun sillan kunto sitä vaatii – perinteisesti ennen korjaussuunnittelua. Sitä ohjaa Taitorakennerekisterissä olevat korjaustarvepisteet ja uusimistarvepisteet, joiden avulla tehdään päätöksiä korjausten ja sitä kautta korjaussuunnittelun ja erikoistarkastusten kiireellisyydestä. Erikoistarkastuksessa sillan kunto tutkitaan perusteellisesti. Tällöin siltarakenteista otetaan mm. porausnäytteitä ja sillalle suoritetaan erilaisia erikoismittauksia. Sillan peruskorjausta edeltää aina erikoistarkastus.

Erikoistarkastuksiin Kiwa Inspectalla on käytössään maan modernein teknologia uusine kuvantamismenetelmineen. Uusinta on lennokkien käyttö hankalasti tavoitettavissa kohteissa.

Kiwalab-tutkimuslaboratoriomme selvittää betonin kunnon lieriöporausnäytteistä mikrorakennetutkimuksella. Kiwalabin varustukseen kuuluu mm. ohuthieen valmistuslaitteisto.

Siltatarkastusten edut

  • Sillan jatkuvan toimintakunnon varmistaminen
  • Modernein teknologia ja tutkimuskalusto
  • Kokenut ja koulutettu, valtuutettu sillantarkastaja