Jopa yli puolet rakennuksistamme kärsii eriasteisista kosteusvaurioista, ja homeongelmaa on tavattu joka neljännessä tapauksessa. Kun vesi tunkeutuu paikkaan, josta se ei kuivu tai tuuletu pois, ovat homekasvun edellytykset olemassa. 

Kerrostaloissa vaurioita esiintyy eniten kosteissa tiloissa, etenkin 1950- ja 1970 -lukujen asunnoissa. Julkisista rakennuksista lähes puolessa on tavattu kosteusvaurioita. Riskit liittyvät erilaisiin rakentamistapoihin, kuten tasakatot, puuttuvat salaojat, maanpinnan väärät kallistukset ja rakenteiden tai alapohjan riittämätön tuuletus - vain muutamia mainitaksemme.

Kosteus- ja homevauriotutkimuksen menetelmät  ja raportti

Tutkimus suunnitellaan palvelemaan teidän tarpeitanne ja käyttötarkoitusta. Kuntotutkimuksesta syntyy raportti, jossa on esitetty lähtötilanne, tutkimusmenetelmät, tutkimustulokset, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset. Tarvittaessa siihen voidaan sisällyttää esimerkiksi korjauskustannusarviot.

Kosteus- ja homevauriotutkimuksella saadaan selville kohteessa olevat ongelmat, mahdolliset sisäilmariskit sekä lähtötiedot korjaussuunnittelua varten. Kuntotutkimuksessa käytettäviä menetelmiä ovat mm:

 • Lähtötilannekartoitus, tutkimussuunnitelma
 • Aistinvaraiset tarkastelut
 • Riskianalyysit ja rakennusfysikaaliset tarkastelut
 • Rakenneavaukset, rakenneselvitykset
 • Näytteenotto
 • Ilma- ja lämpövuotojen paikannukset
 • Kosteus- ja olosuhdemittaukset

Kiwalab-kiinteistölaboratorio tukee tutkimusta

Pätevällä ja luotettavalla henkilökunnallamme on tarvittava kokemus ja resurssit tutkimusten suorittamiseen. Lisäksi meillä on kiinteistölaboratorio Kiwalab, jonka palvelujen hyödyntäminen vauhdittaa ja tukee tutkimusprosessia. Vaurioiden laajuuden arvioimiseksi rakenteista voidaan ottaa materiaalinäytteitä laboratoriotutkimuksia varten. Mikäli kosteus- ja homevaurioita ei ole nähtävissä, mutta homeongelmaa epäillään, voidaan kohteeseen tehdä sisäilmatutkimus.

Laaja palveluvalikoimamme mahdollistaa kokonaisvaltaisen palvelun sisäilmatutkimuksesta kiinteistö- ja rakennetutkimuksiin, korjaussuunnitteluun ja valvontaan. Katkeamattomalla palveluketjulla varmistetaan usein sujuvin lopputulos.

Kosteus- ja homevauriotutkimuksen edut

Kuntotutkimuksien kustannukset korjaushankkeissa ovat marginaaliset suhteessa korjauskustannuksiin. Ilman asianmukaista kuntotutkimusta korjaushakkeeseen aloittaminen on riskialtista ja vaarana on mahdollisten sisäilmaongelmien jatkuminen tai jopa pahentuminen.

 • Kosteusvaurion rakenteellisten syiden selvittäminen
 • Selkeät toimenpide-ehdotukset
 • Asumisterveyden ja -viihtyvyyden parantuminen
 • Mahdolliset riskit korjaustyön epäonnistumisesta pienenevät
 • Hyvä sisäilman laadun takaaminen
 • Apu rakennuksen elinkaaren hallinnassa