• Kiinteistöt ja rakenteet

Jopa yli puolet rakennuksistamme kärsii eriasteisista kosteusvaurioista, ja homeongelmaa on tavattu joka neljännessä tapauksessa. Kun vesi tunkeutuu paikkaan, josta se ei kuivu tai tuuletu pois, ovat homekasvun edellytykset olemassa. 

Kerrostaloissa vaurioita esiintyy eniten kosteissa tiloissa, etenkin 1950- ja 1970 -lukujen asunnoissa. Julkisista rakennuksista lähes puolessa on tavattu kosteusvaurioita. Riskit liittyvät erilaisiin rakentamistapoihin, kuten tasakatot, puuttuvat salaojat, maanpinnan väärät kallistukset ja rakenteiden tai alapohjan riittämätön tuuletus - vain muutamia mainitaksemme.

Kosteus- ja homevauriotutkimuksella saadaan selville kohteessa olevat ongelmat, mahdolliset sisäilmariskit sekä lähtötiedot korjaussuunnittelua varten. Kuntotutkimuksessa käytettäviä menetelmiä ovat mm:

 • Lähtötilannekartoitus, tutkimussuunnitelma
 • Aistinvaraiset tarkastelut
 • Riskianalyysit ja rakennusfysikaaliset tarkastelut
 • Rakenneavaukset, rakenneselvitykset
 • Näytteenotto
 • Ilma- ja lämpövuotojen paikannukset
 • Kosteus- ja olosuhdemittaukset

Vaurioiden laajuuden arvioimiseksi rakenteista voidaan ottaa materiaalinäytteitä laboratoriotutkimuksia varten. Mikäli kosteus- ja homevaurioita ei ole nähtävissä, mutta homeongelmaa epäillään, voidaan kohteeseen tehdä sisäilmatutkimus.

Tutkimus suunnitellaan palvelemaan tilaajan tarpeita ja käyttötarkoitusta. Tavanomaisesti kuntotutkimuksesta syntyy raportti, jossa on esitetty lähtötilanne, tutkimusmenetelmät, tutkimustulokset, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset. Tarvittaessa siihen voidaan sisällyttää esimerkiksi korjauskustannusarviot.

Kiwa Inspectan pätevä ja luotettava henkilökunta omaa tarvittavan kokemuksen ja riittävät resurssit tutkimusten suorittamiseen. Lisäksi hallussamme on oma tutkimuslaboratorio Kiralab, jonka palvelujen hyödyntäminen vauhdittaa ja tukee tarvittaessa tutkimusprosessia. Laaja palveluvalikoimamme mahdollistaa myös kokonaisvaltaisen palvelun aina sisäilmatutkimuksesta kiinteistö- ja rakennetutkimuksiin, korjaussuunniteluun ja valvontaan. Katkeamattomalla palveluketjulla varmistetaan usein sujuvin lopputulos.

Kuntotutkimuksien kustannukset korjaushankkeissa ovat marginaaliset suhteessa korjauskustannuksiin. Ilman asianmukaista kuntotutkimusta korjaushakkeeseen aloittaminen on riskialtista ja vaarana on mahdollisten sisäilmaongelmien jatkuminen tai jopa pahentuminen.

Kosteus- ja homevauriotutkimuksen edut

 • Kosteusvaurion rakenteellisten syiden selvittäminen
 • Selkeät toimenpide-ehdotukset
 • Asumisterveyden ja -viihtyvyyden parantuminen
 • Mahdolliset riskit korjaustyön epäonnistumisesta pienenevät
 • Hyvä sisäilman laadun takaaminen
 • Apu rakennuksen elinkaaren hallinnassa