Rakennusten kuntoon ja sisäolosuhteisiin vaikuttavat monet tekijät. Näitä ovat mm. talotekniikka, rakenteet, ulkoiset olosuhteet, asuminen ja huolto. Sisäilmaongelmien tutkimusmenetelmien kirjo on laaja, alkaen aistinvaraisesta arvioinnista oire- ja olosuhdekyselyihin ja laajoihin rakennusfysikaalisiin tutkimuksiin.

Huoneiston sisäilmatarkastuksessa tutkimme riippumattomasti sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät, kartoitamme ongelmien syyt ja riskitekijät, poissuljemme ilmeiset sisäilmahaitan syyt sekä raportoimme johtopäätökset toimenpide-ehdotuksineen. Laajemman ongelman esiintyessä annamme raportin yhteydessä jatkotutkimussuunnitelman.

Sisäilmatarkastuksen vaiheet

1. Lähtötietoihin perehtyminen

 • Korjaushistoria
 • Piirustukset
 • Dokumentaatio

2. Olosuhdekyselyt

 • Asukkaille
 • Isännöitsijälle

3. Asunnon aistinvarainen tarkastus

 • Siisteys, pintojen pölymäärä
 • Hajut
 • Rakenteiden ja pintojen kunto, riskirakenteet
 • Ilman liike, ilmavirrat ja -vuodot
 • Ilmanvaihdon toimivuus ja korvausilmareitit
 • Lattiakaivot
 • Kosteustuotto
 • Asumisohjeiden noudattaminen

4. Mittaukset tutkijan kenttävälineillä

 • Pintakosteuskartoitus
 • Sisäilman lämpötila ja kosteus
 • Paine-ero ulkovaipan yli

5. Raportti

 • Sisäilmatarkastukset raportoidaan lyhyen muistion muodossa.
 • Raportti sisältää tarkastuksen havainnot, mittaustulokset ja riskit valokuvin, selkeät johtopäätökset ja toimenpidesuositukset.
 • Mikäli tarve ilmenee tai tutkimusalue todetaan laajaksi, esitetään tutkimussuunnitelman jatkotoimenpiteitä varten tilaajan harkittavaksi.


Sisäilmatarkastuksen edut

 • Testattu toimintamalli säästää kiinteistöpäättäjän aikaa ja antaa puolueettoman arvion sisäilman tilasta.
 • Vältetään turhaa tutkimusta. Usein alkuun riittää ns. perusasioiden huomioiminen (tilojen käyttö, siisteys, ilmanvaihto).
 • Mikäli ongelma jatkuu, suositellaan lisätutkimuksia
 • Erittäin kustannustehokas lähestymistapa.
 • Riippumaton, sisäilmatutkimuksiin perehtynyt tarkastaja
 • Selkeä hinnoittelu
 • Asiakas saa raportin nopeasti tarkastuksen jälkeen