Automaattisen sprinklerijärjestelmän varmatoimisuus on olennaisinta sammutuksen onnistumiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi palotilanteessa. Siksi sprinklerijärjestelmän ja sprinklereiden toimintakyky kannattaa selvittää kuntotutkimuksella säännöllisin väliajoin. Sprinklereiden kuntotutkimuksessa selvitetään sprinkleriputkiston kunto ja sprinklerisuuttimien toimivuus.

Tutkimus osoittaa sprinkleriputkiston sisäisen kunnon ja mahdolliset korjaustarpeet ennen putkiston vahingoittumista mahdollisessa palotilanteessa. Sprinklereiden kuntotutkimus tehdään ainetta rikkomattomin menetelmin, jonka seurauksena sammutuslaitteiston seisokkiaika on lyhyt.

Lisäksi varmistetaan pitkään staattisessa tilassa olleiden sprinklerisuuttimien (yleensä 20 kpl) toimintakyky järjestelmällisesti testilaboratorion testein dokumentoituna. Sprinklerisuuttimien kuntotutkimus tehdään sitä koskevien standardien mukaisesti.

Kiwa Inspecta on Suomen ainoa vastaavaa sprinklerijärjestelmien kuntotutkimusta tarjoava palveluntarjoaja. Sprinklereiden kuntotutkimus tehdään märkäasennuksissa 25 ja kuiva-asennuksissa 15 vuoden välein.

Sprinklereiden ja sprinklerijärjestelmien kuntotutkimuksen edut

 • Varmuus sprinklerijärjestelmän (putkistot ja suuttimet) kunnosta ja toimivuudesta mahdollisessa palotilanteessa kiinteistön omistajalle, käyttäjälle, pelastusviranomaiselle ja vahinkovakuuttajalle. 
 • Standardien mukainen tutkimus dokumentoituna.
 • Tutkimus ainetta rikkomattomilla menetelmillä, jolloin seisokkiaika on lyhyt.
 • Pitkän ajan luotettavuustarkastus tarkastuslaitokselta.

Tyypilliset käyttökohteet

 • Teollisuus
 • Kauppakeskukset
 • Henkilöturvallisuuskohteet kuten hotellit, palvelutalot ym.

Standardit ja suunnitteluohjeet

 • SFS-EN 12845 
 • SFS 5980 
 • SFS-EN 16925
 • SFS-EN 12259-1
 • CEA 4001