Sprinklerijärjestelmän luotettavuustarkastus turvaa pitkällä aikavälillä

Toimiva automaattinen sammutusjärjestelmä suojaa palon sattuessa. Sprinklerijärjestelmän ja sprinklereiden toimintakyky kannattaa selvittää kuntotutkimuksella eli luotettavuustarkastuksella säännöllisin väliajoin. Se antaa varmuuden järjestelmän (putkistot ja suuttimet) kunnosta ja toimivuudesta kiinteistön omistajalle, käyttäjälle, pelastusviranomaiselle ja vahinkovakuuttajalle.

Luotettavuustarkastus helposti ja laadukkaasti

Kiwa Inspectan tarkastajat selvittävät helposti ja luotettavasti laitteiston kunnon. Meillä on yli kymmenen vuoden kokemus vesisammutusjärjestelmien tarkastuksista ja hioutuneet menetelmät. Olemme tarkastuslaitos ja teemme tarkastukset standardien mukaisesti, joka takaa laadun. Käytämme tarkastuksissa nykyaikaisia, ainetta rikkomattomia menetelmiä (NDT). Näin sammutuslaitteiston seisokkiaika on lyhyt ja kohteen paloturvallisuus ei vaarannu sekä tarkastus ei häiritse normaalia toimintaanne.

Kuntotutkimuksen eli luotettavuustarkastuksen sisältö

Sprinklereiden kuntotutkimuksessa selvitämme sprinkleriputkiston sisäisen kunnon (digitaalinen radiografia ja koeponnistus), sprinklerisuuttimien toimivuuden ja mahdolliset korjaustarpeet. Lisäksi testaamme laboratoriossa pitkään staattisessa tilassa olleiden sprinklerisuuttimien (minimi 20 kpl) toimintakyvyn.

Kattava raportti auttaa toimenpidepäätöksissä

Dokumentoimme tarkastuksen standardien mukaan. Saatte raportin ja selväkielisen yhteenvedon, jotka kertovat mm.

 • onko laitteisto pitkän ajan luotettavuustarkastuksen vaatimusten mukainen
 • sprinkleriputkiston ja suuttimien kunnon
 • arvioidun jäljellä olevan käyttöiän

Milloin luotettavuustarkastus?

Sprinklereiden kuntotutkimus tehdään märkäasennuksissa 25 ja kuiva-asennuksissa 15 vuoden välein.

Lisäksi luotettavuus tarkastus kannattaa tehdä, kun:

 • haluatte ennakoida huolto- ja korjaustoimenpiteitä vuotojen estämiseksi tai jos putkistossa on ollut vuotoja
 • korjaus- ja laajennusrakentamisen yhteydessä, jolloin saatte tiedon, pitääkö putkisto uusia.
 • halutaan varmuus järjestelmän toimivuudesta. Esimerkiksi, kun hankitte rakennuksen.

Tyypilliset käyttökohteet

 • Teollisuus
 • Toimistorakennukset
 • Pysäköintitalot ja -hallit
 • Kauppakeskukset
 • Sairaalat ja palvelutalot
 • Hotellit

Standardit ja suunnitteluohjeet 

 • SFS-EN 12845
 • SFS 5980
 • SFS-EN 16925
 • SFS-EN 122591
 • CEA 4001