• Lääkevalmistus
  • Laboratorio- ja tuotekehitystilat
  • Yliopistot ym. oppilaitokset
  • Suoja- ja vetokaapit (I ja II luokat)

Puhdastilat ovat olennaisia esimerkiksi lääkkeiden valmistuksessa, jossa valmistusympäristön epäpuhtauksien, mikrobien tai kemiallisten höyryjen määrän hallinta on äärimmäisen tärkeää. Määräajoin suoritettavat tarkastukset ovat työkalu, jolla varmistetaan että puhdastilat laiteasennuksineen ovat oikein rakennettuja, turvallisia, toimintakuntoisia ja määräysten mukaisia. Kiwa Inspectan asiantuntijoilla on vuosikymmenien kokemus puhdastilatutkimuksista.

Kiwa Inspecta testaa standardin SFS-EN 12469 mukaiset luokan I ja II suojakaapit ja vetokaapit KI-Discus Mark II -laitteistolla. Tarkistamme myös kaappien yleiskunnon, valaistuksen, äänitason ja teemme määrä-
aikaishuollot. Kaappien testauksella varmistetaan suojakaapin oikeanlainen ja turvallinen toiminta käyttöönottoasennuksen tai muutos- ja huoltotöiden jälkeen. Työympäristön on oltava suojattu vaarallisten tai haitallisten mikrobien ja kemikaalien käsittelyyn. Ilman tulee virrata oikeaan suuntaan ja virtauksen olla kaikilta osin käyttötarkoitukseen sopivalla tasolla.

Laitteistolla mitataan muun muassa, pääseekö vaarallisia tai haitallisia ainesosia suojakaapin ulkopuolelle kaapin työaukosta. Laitteistolla voidaan määrittää suoja- ja vetokaappien suojauskerroin työaukolla. Luokan II suojakaappien osalta laitteistolla voidaan määrittää myös kaapin tuotetta suojaavat ja ristikontaminaatiota estävät vaikutukset.

Kiwa Inspecta tarjoaa asiantuntija-apua myös silloin, kun tilat eivät täytä niille asetettuja vaatimuksia ja tilojen rakenteista tai ilmanvaihdosta on saatava korjaustoimenpideohjeistuksia. Palvelun avulla varmistetaan taloudellisesti edullisin kokonaisuus ja tilojen nopea käyttöönotto. Lääkevalmistustilojen lisäksi Kiwa Inspectan menetelmät soveltuvat myös muiden alojen puhdastilojen tarkastuksiin esim. oppilaitoksissa ja biokemian alan yrityksissä.

Suoja- ja vetokaappien KI-mittausten edut

  • Suojakaapin toiminnan varmistaminen asennuksen tai muutostöiden jälkeen

Standardit ja säädökset

  • SFS-EN 12469 Biotechnology. Performance criteria for microbiological safety cabinets.

Käyttökohteet

  • Lääkevalmistus
  • Laboratorio- ja tuotekehitystilat
  • Yliopistot ym. oppilaitokset
  • Suoja- ja vetokaapit (I ja II luokat)