Mitä pesumerkinnöillä tarkoitetaan?

Tekstiilituotteiden valmistajat ja myyjät on velvoitettu antamaan kuluttajille opastusta tuotteidensa hoidosta. Tieto annetaan vaivattomimmin hoito-ohjesymboleilla – yksinkertaisilla ja selkeillä merkinnöillä, joilla hoidosta voidaan kertoa tiivistetysti, yksiselitteisesti ja ilman kieliongelmia.


Hoito-ohjesymbolit kertovat esimerkiksi soveltuvan pesu- ja silityslämpötilan sekä saako vaatetta pestä kotikoneessa vai vaatiiko se ammattilaisen tekemän kemiallisen pesun. Hoito-ohjemerkintäjärjestelmä on rekisteröity ja siten symbolien käyttö on luvanvaraista. Kansainvälisen rekisteröinnin on tehnyt Ginetex-niminen järjestö, Inspecta Sertifiointi Oy sen kansallisena jäsenenä on rekisteröinyt symbolit Suomessa. Suomessa Inspecta Sertifiointi Oy myöntää luvat symbolien käytölle ja opastaa näiden pesumerkkien käytössä.

Hoito-ohjemerkinnässä tulee olla vesipesun, valkaisun, rumpukuivauksen, silityksen ja kemiallisen pesun symbolit. Symbolien lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää lisätekstejä. Hoito-ohjeen lisäksi tekstiilituotteista on annettava muitakin tietoja. Valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi on pakollisesti annettava tieto. Tuotteen alkuperämaa on vapaaehtoinen tieto, jota monet kuluttajat kuitenkin pitävät tärkeänä. Lisäksi ilmoitetaan kuitusisältö ja vaatteiden koko. 

Tekstiilien hoito-ohjemerkkien käyttöluvan hakeminen

Hoito-ohjesymbolien (pesumerkkien) käyttölupaa haetaan käyttäen apuna tarkoitukseen laadittua hakemuslomaketta. Hakemuslomakkeen allekirjoituksella sitoudutaan TSL-ohjeistuksen mukaiseen hoito-ohjemerkintöjen käyttöön ja käyttömaksuihin.

Lataa hakemuslomake

Keneltä hoito-ohjemerkintäoikeutta vaaditaan?

 • Tekstiilituotteiden valmistajat 
 • Tekstiilituotteiden myyjät

Hoito-ohjemerkinnöistä (pesumerkeistä) saatava hyöty

 • Pesumerkinnät auttavat hoitamaan vaatteita oikein
 • Mahdollistaa tekstiilituotteiden myynnin
 • Symbolimerkinnän yksinkertaisuus ja selkeys
 • Vahinkotapaukset ratkaistaan valmistajan/myyjän eduksi, jos tuotetta ei ole käsitelty pesuohjemerkintöjen mukaisesti
 • Helpottaa pesuloiden pyykinlajittelua

Standardit ja säännökset

 • Kuluttajansuojalaki 38/78
 • Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 75/2004
 • Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta 1258/2001, 5 luku, 12a§
 • Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista 613/2004
 • SFS-EN ISO 3758
 • SFS 5236
 • SFS 4144
 • SFS 4876
 • SFS-EN 13402-3
 • TSL 23-901
 • TSL 23-013
 • TSL 23-022
 • Opas 3 Tekstiilien hoito-ohjemerkinnästä; Suomen Standardisoimisliitto SFS ry


Voimassa olevat hoito-ohjeiden käyttöluvat