• Painelaitteet ja putkistot
 • Varastosäiliöt
 • Kattilat ja prosessilaitteet, laitoskokonaisuudet
 • Nosturit ja nostolaitteet
 • Raskaan tuotannon koneet, kuten paperikoneet ja kaivoshissit

Kuntoarvion ja elinkaarianalyysin merkitys kasvaa kaiken aikaa: prosessi- ja energiateollisuudessa käyttökatteelta vaaditaan yhä enemmän, mikä pitkittää myös huolto- ja korjausvälejä.

Kunto- ja elinkaarianalyysi edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja lukuisten tekijöiden samanaikaista analysointia. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi materiaalien ominaisuudet, korroosion syntysyyt, materiaalien lujuus ja rakenteellinen eheys. Kiwa Inspectalla on pitkän kokemuksen kerryttämä laaja osaaminen eri teollisuudenalojen ja suurten tuotantolaitosten kunto- ja elinkaariarviointien toteuttamiseksi.

Kunto- ja elinkaarikysymyksissä teemme läheistä yhteistyötä laitoksen omistaja kanssa − yhdessä suorittamme perusteellisen kuntoarvion laitteiden tilasta. Kriittiset komponentit tunnistetaan riskiperustaisin menetelmin. Kattavan kokonaiskuvan saamiseksi tutkimme sekä laitoksen vahinkohistorian ja aiemmat testaus- ja tarkastustulokset että teemme uusia analyyseja materiaalien ominaisuuksista, hitsausmenetelmistä sekä lujuuslaskelmista. Palvelun tuloksena tarjoamme selkeän käsityksen laitoksen arvioitavasta käyttöiästä sekä mahdollisista vahinkoriskeistä. Näin huolto- ja korjaustöitä tai uusia investointeja voidaan suunnitella ajoissa. Avullamme voidaan tehdä päätöksiä laitteiden optimoinnista, korjauksesta tai korvaamisesta.

Kuntoarvio ja elinkaarianalyysi muodostaa luonnollisen osan päätöksentekoa myös muutos- tai laajennustöitä suunniteltaessa. Elinikäanalyysi tarjoaa myös hyvä pohjan uusien investointien tekoon sekä riskiperustaisen testaus- ja tarkastusohjelman suunnittelulle. Kiwa Inspectan kunto- ja elinkaariarviointi tarjoaa etulyöntiaseman kireässä kilpailussa!

Kuntoarvion ja elinkaarianalyysin edut

 • Tukee päätöksenteossa: olipa kyseessä investointi, modernisointi tai laajennus
 • Arvioi jäljellä olevan käyttöiän
 • Mahdollistaa tarkastus- ja testausohjelmien suunnittelun

Tyypilliset käyttökohteet

 • Painelaitteet ja putkistot
 • Varastosäiliöt
 • Kattilat ja prosessilaitteet, laitoskokonaisuudet
 • Nosturit ja nostolaitteet
 • Raskaan tuotannon koneet, kuten paperikoneet ja kaivoshissit