Puolueeton ja luotettava maalaustarkastuspalvelumme

Tarjoamme sekä toisen että kolmannen osapuolen maalaus- ja pintakäsittelytarkastuksia tarpeidenne mukaan. Tarkastuksessa varmistamme, että kohteeseen käytetään siihen soveltuvia standardeita ja tarkastusohjeita. Varmistamme, että tarkastukseen käytettävät laitteet ovat hyvässä kunnossa ja kalibroitu. Näin esimerkiksi kolmannen osapuolen tarkastuksessa saadaan varmuus, että valmistajan tekemän tarkastuksen tulokset ovat asianmukaisia.

Maalaustarkastuspalvelun tulokset

 • Pinnanlaadun varmistus ja huolellinen dokumentointi
 • Mahdollisten ongelmatilanteiden selvittäminen.

Saatte tarkastuksesta kirjallisen raportin tai halutessanne suullisen konsultoinnin.

Laajaan palveluvalikoimaamme kuuluvat:

 • terästyön laatuasteen varmistus
 • esikäsittelyasteen ja puhdistetun pinnan tarkastukset
 • lämpötilan ja kosteuden mittaukset
 • suolapitoisuuden sekä epäpuhtauksien määritys
 • kuivakalvonpaksuusmittaukset
 • huokoisuustestaus
 • hilaristikkokoe
 • vetokoe
 • dokumentointi.

Meiltä saatte myös ainetta rikkomattomat (NDT) ja rikkovat (DT) tarkastukset ennen pintakäsittelyä.

Palvelumme kohderyhmät

 • terästeollisuuden valmistajat, alihankkijat sekä muut osapuolet
 • nosturien, laivojen, koneiden, painelaitteiden, pumppujen ja muiden kulkuneuvojen pintakäsittelyn laadun varmistamista tarvitsevat

Tarkastuksessa sovellettavat standardit

EN -12944, EN-8501-8504, NORSOK M-501, EN-19840