• Yrityksille, jotka ostavat arvioitavalta yritykseltä palveluja (tilaaja)

HSEQ-arvioinnin tilaaminen

HSEQ-arvioinnissa käydään kattavasti läpi toimittajan työterveys ja -turvallisuus (health and safety), ympäristöasiat (environment) ja laatu (quality) sekä näiden osa-alueiden linkittyminen yrityksen johtamiseen. Millä tahansa organisaatiolla on oikeus hakea itselleen HSEQ –arviointia. Lue hyödyistä sivultamme Arvo-/toimitusketju ja tutustu tilaajayritysten haastatteluihin sivun oikeanpuoleisten linkkien kautta.

Tilaa Toimittaja-arviointi (HSEQ)

Käsiteltyämme tilauksesi HSEQ-pääarvioija ottaa yhteyttä yrityksen yhdyshenkilöön. Samalla käydään läpi arvioinnin tarkoitus, arviointimenettely ja arvioinnin ajankohta. 

Kolmannen osapuolen tekemät arvioinnit ovat tilaajille ilmaisia. Tilaajat vastaavat siten vain omista kuluistaan. Toimittajat luovuttavat tuloksensa vain haluamiensa tilaajien käytettäväksi. Tietoturvasta huolehditaan tietoteknisin järjestelyin.

 HSEQ-arvioinnin edut tilaajayritykselle

  • arvioinnin tekee riippumaton ammattiarvioija
  • tilaajien käytössä on tietokanta, jossa on jo valmiina yli 300 yrityksen arvioinnit
  • tasapuolinen ja vertailukelpoinen menetelmä
  • kilpailuoikeudellisesti ongelmaton menettely

HSEQ-arvioinnin tulokset

Arvioinnin tulokset rekisteröidään HSEQ-portaaliin. Toimittajayritysten pisteytys on nähtävillä nimettömänä julkisesti www.hseq.fi-sivuilla, jonne pääsee tästä. Tilaajajäsenet, joiden oikeuksia toimittaja ei ole rajoittanut, näkevät tulokset HSEQ-portaalista salasanasuojatusti. 

HSEQ-klusteriin liittyminen

Tilaajien yhteenliittymään voi päästä jäseneksi toisen tilaajajäsenen suosituksesta. Kun moderaattori saa jäsensuosituksen, se pyytää muilta jäseniltä kommentteja. Kaikkia kommentteja kuullaan ja arvostetaan, mutta moderaattorilla on valtuutus tehdä lopullinen päätös. Jäsenyys alkaa, kun uusi jäsen on hyväksynyt säännöt ja tehnyt sopimuksen moderaattorin kanssa. 

Jäsenmaksu on muodollinen ja voittoa tavoittelematon. Tilaajat investoivat omaa aikaansa yhteisen toimittajakentän kehittämiseen ja nauttivat pienellä jäsenmaksulla kokemusten vaihdosta sekä yhteisen arviointitietokannan hyödyistä.

Lisätietoa jäsenyydestä, säännöistä ja kustannuksista löydät HSEQ –klusterin sivuilta www.hseq.fi