Miksi Luotain-arviointi?

 • Sopii kaikille.
  Luotain-arviointi sopii palveluna sekä sertifioiduille että sertifioimattomille organisatioille keskittyen vain oleellisiin elementteihin yrityksen toiminnassa.
 • Liiketoimintaa tukeva.
  Luotain-arvioinnin hyöty on tilannekuva, jonka perusteella organisaatio voi kohdentaa seuraavia kehittämistoimenpiteitä.
 • Riskit ja mahdollisuudet esiin.
  Arvioitujen osa-alueiden erityisasiantuntijoiden täyden panoksen käyttö tuo esiin uusia ratkaisuja, riskejä ja kehitysmahdollisuuksia, joiden parantaminen kehittää yrityksen toiminnan laatua. Lisäksi pätevät asiantuntijamme antavat vahvistuksen asioille, jotka ovat toteutettu erityisen hyvin.
 • Huippuosaajat käytössäsi.
  Arvioijamme ovat riskiperustaisen johtamisen, toimiala-, teknologia-, tietoturva- ja prosessiosaamisen ammattilaisia ja suuren arviointikokemuksen ansiosta parhaita juuri siinä teema-alueessa, johon organisaatio haluaa keskittyä.
 • Tehokas toteutus.
  Arviointipäivässä käydään läpi ohjelman mukaiset keskeiset ja yhdessä sovitut kohteet tiivistäen havainnot loppuraporttiin. Asiantuntijamme osaavat tehdä tehokkaasti yhteistyötä ja näin saavuttaa parhaan tuloksen.

Tietohallinnon ja IT-palveluiden Luotain-arviointi

Miten palvelut suunnitellaan, kuinka tietotekniset häiriöt hoidetaan ja niistä opitaan, miten yhteistyötä toimittajien kanssa johdetaan ja kehitetään, kuinka erilaiset päivitykset ja muutokset suunnitellaan ja toteutetaan? Luotan-arviointi antaa realistisen nykytila-arvion tietohallinnon ja IT-palveluiden tilasta yrityksessänne.

Arviointi sisältää suunnittelun, henkilöhaastattelut ja dokumentointiin perehtymisen sekä raportoinnin. Arvioinnissa haastatellaan sovitusti toimintojenne johtamiseen, kehittämiseen, jalkauttamiseen, kouluttamiseen ja käyttöön osallistuvia henkilöitä. Arvioinnin tulos on määrämuotoinen raportti havaituista toimivista menettelyistä sekä potentiaalisista parantamiskohteista kehittämissuosituksineen.

Ensimmäisen Luotain-arvioinnin kesto organisaatiossa on yksi päivä hintaan 2.900 € + alv


Arviointisuunnitelma

 • Arvioinnin kohteesta sopiminen
 • Etukäteismateriaaliintutustuminen
 • Organisaation
 • arviointipäivän ohjelma
  - Aikataulu,
  - haastatteluaiheet,
  - organisaatio valitsee ohjelmaan sopivat haastateltavat
 • Loppuraportin koostaminen
 • Yleislausunto ja tehdyt havainnot
 • Loppuraportin esittäminen yritykselle
 • Keskustelu havainnoista ja jatkotoimenpiteistä


Arvioinnin sisältö

 • Tietohallinnon palveluiden elinkaari
 • Vaatimukset ja tavoitteet tietohallinnolle ja palveluille
 • Palvelutarjoama, kapasiteettivaatimukset, palvelutasot
 • Palvelupyyntöjen ja tehtävien hallinta
 • Häiriöiden hallinta ja niistä oppiminen, tietoturvallisuus
 • Muutoksenhallinta, laite- ja ohjelmistokokoonpanojen (konfiguraatioiden) hallinta
 • Toimittajien hallinta, palveluiden budjetointi, sopimussuhteet
 • Riskit, mittarit ja seuranta


Loppuraportti

 • Arvioinnin perustiedot
 • Teema-arvioinnin kuvauksen
 • Yleislausunnon
 • Positiiviset havainnot
 • Kehittämiskohteet ja mahdollisuudet
 • Seuraavat askeleet