• Kaikille yrityksille ja organisaatioille

Yrityksille tietoturvallisuus on elintärkeää. Luottamuksellisten tietojen joutuminen vääriin käsiin tai arvokkaan tiedon katoaminen voivat johtaa valtaviin taloudellisiin menetyksiin sekä maineen, asiakkuuksien ja/tai kumppanuussuhteiden vaarantumiseen. Silti monissa organisaatioissa ja yrityksissä ei ole selkeää kuvaa tietojen suojaamisen käytäntöjen toimivuudesta. Miten tietoturvallisuutta johdetaan ja hoidetaan? Onko johdon ja työntekijöiden kuva tietoturvakäytännöistä yhteneväinen? Millä tasolla yrityksen tietoturva on?

Tietoturvallisuusjohtamisen tasoarviointi on kattava selvitys tietojen suojaamisen käytännöistä ja niiden tilasta yrityksessä. Tietoturvallisuuden arvioinnin tason avulla tunnistetaan organisaation tietoturvakäytännöistä ja henkilöstön tietoisuudesta ne osa-alueet, joita kehittämällä todennäköisimmin vähennetään tietoturvariskien toteutumista. Osa-alueiden tunnistamisen lisäksi määritellään niiden nyky- ja tavoitetaso.

Kiwa Inspectan tietoturvallisuusjohtamisen tasoarvioinnin tuloksena yritys saa useasta eri näkökulmasta kootun graafisen raportin osa-aluekohtaisista tuloksista (tietoturvallisuusjohtaminen, organisaation osat, roolit) sekä keskeisistä positiivisista havainnoista, nykytasosta ja kehittämiskohteista sekä kehityskohteiden välisistä painotuksista. Palvelua voidaan täydentää koko organisaatioon kohdistetulla asennemittauksella, jonka raportointi liitetään tasoarvioinnin osaksi.

Kiwa Inspectalla on vankka, tunnustettu ja laaja-alainen kokemus ja osaaminen tietoturvallisuuden hallinnan luotettavasta arvioimisesta, sertifioimisesta sekä raskaiden tasomallien kuten CMMI:n käytöstä. Tietoa organisaation tietoturvallisuuden tasosta ja osa-alueista kannattaa hyödyntää myös esimerkiksi työturvallisuus- ja työkykyjohtamisessa.

Tietoturvallisuusjohtamisen tasoarvioinnin edut

  • Tietoturvallisuusjohtamisen tasoarviointi antaa konkreettisen ja ennakoivan työkalun tietoturvariskien hallintaan.
  • Kartoittaa organisaation tietoturvajohtamisen heikkoudet ja vahvuudet
  • Tietoturvallisuusjohtamisen tasoarviointi osoittaa havainnollisesti, kohdistetusti ja painotetusti suositukset tietoturvallisuuden johtamisen kehittämiselle.
  • Mahdollistaa tulosten hyödyntämisen myös muiden toimintojen kehittämisessä – esimerkkeinä työturvallisuus- ja työkykyjohtaminen.