• Höyry-, kaasu- ja vesiturbiinit

Kiwa Inspectan testaus- ja tarkastuspalvelut auttavat löytämään ja määrittelemään vikoja ja puutteita ja näin vastaamaan turbiineita kohtaaviin haasteisiin. Esimerkiksi viruminen, halkeamat, korroosio ja lämpöväsyminen uhkaavat turbiinin roottoreita, pesiä ja venttiileitä. Kiwa Inspectan tarjoamien ei-rikkovien testausten (Non-Destructive Testing, NDT) avulla kerätty tieto toimii perustana ennakoivalle turbiinien kunnossapidolle sekä oikeiden huolto- tai investointipäätöksien oikea-aikaiselle tekemiselle.

Turbiinien suunnittelemattomat seisokit tulevat aina kalliiksi, johtuivat ne sitten teknisistä tai inhimillisistä syistä. Turbiineilla on ratkaiseva rooli prosessin kulussa, ja siksi on tärkeää pitää ne toiminnassa ja hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään. Myös turbiinien turvallisuus on merkittävä kysymys, jota voidaan parantaa löytämällä virheet ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia.

Milloin ja millaisia NDT-tarkastuksia turbiineille tehdään

Tyypillisesti NDT-tarkastuksia tehdään turbiineille ja niiden osille kolmessa elinkaaren vaiheessa: valmistuksen tai korjauksen aikana, uusien ja uudelleensijoitettujen komponenttien laadunvalvonnassa tai käytönaikaisessa käyttö-, korjaus- tai vaihtopäätöksien arvioinnissa. Suurin osa turbiinien NDT-tarkastuksista toteutetaan visuaalisilla tai pintatekniikoilla, mutta käytämme myös kehittyneitä menetelmiä, joilla voidaan esimerkiksi osoittaa vikojen syvyyksiä tai arvioida turbiinin sisempien osien kuntoa.

Käytämme turbiinien NDT-tarkastuksissa uusimpia menetelmiä ja tekniikoita asiakkaidemme eduksi. Kiwa Inspectan asiantuntijoiden avulla asiakkaamme voivat suunnitella tulevaa, estää vikoja uusiutumasta, toteuttaa tarkastukset haluttuna aikana ja käyttää turbiineja turvallisesti seuraavan käyttöjakson ajan. Osaamisalueemme kattaa myös monia muita palveluita, kuten värähtelymittauksen ja jatkuvan kunnonvalvonnan etädiagnostiikalla. Toimimme myös kolmantena osapuolena tilanteissa, joissa tarvitaan puolueettomuuden ja syvällisen osaamisen yhdistelmää − esimerkiksi turbiinien vaurioselvityksissä tai parannustöiden laatua arvioitaessa.

Turbiinien NDT-tarkastuksen edut

  • Turbiinien NDT-tarkastus lisää kannattavuutta vähentämällä suunnittelemattomia seisokkeja 
  • Mahdollistaa korkean käytettävyyden ja ennakoivan kunnossapidon
  • Auttaa tekemään oikeita korjaus- ja modernisointipäätöksiä 
  • Mahdollistaa hyvin suunnitellut ja tehokkaat seisokit 
  • Turbiinien NDT-tarkastus varmistaa turbiinien turvallisuuden 
  • Luotettava kuntoarviot kaikille turbiinin osille, myös sisäosille

Tyypilliset kohteet

  • Höyry-, kaasu- ja vesiturbiinit

Standardit & säännökset

  • PED
  • ATEX
  • Kiwa Inspectalla on asianmukaiset pätevyydet NDT-menetelmiin ja niillä suoritettavaan tarkastukseen