• Erilaiset rakennukset

Jotta rakennusterveystutkimukset osataan kohdistaa oikeisiin asioihin, tulee ne suunnitella huolella ja asiantuntevasti. Erilaiset rakennukset ja tutkimusongelmat vaativat erilaisia lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä.

Kohteeseen soveltuvien tutkimusmenetelmien valinnassa ja tutkimusten laajuuden määrittämisessä huomioitavia asioita ovat mm. tutkimuksen tavoitteet, rakennuksen ikä, rakennustapa, käyttötarkoitus, korjaushistoria ja tilojen käyttäjien haittakokemukset.

Riippumatta siitä, onko kyseessä sisäilmaongelman selvitys, kosteusvaurion laajuuden määrittäminen tai lähestyvä peruskorjaus, tarjoaa Kiwa Inspecta selkeät työkalut hankkeen käynnistämistä varten.

Tutkimuksen suunnittelun sisältö

  • Tutkimustavoitteiden määrittely tilaajan kanssa
  • Lähtötilanneselvitykset, asiakirjojen hankinta
  • Käyttäjien ja huoltohenkilöiden haastattelut ja kyselytutkimukset
  • Alkukatselmointi kohteessa
  • Tutkimussuunnitelman laadinta
  • Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta

Tutkimussuunnittelussa huomioidaan kuntotutkimusten ja selvitysten lisäksi myös rakennuksen elinkaari, lvis -tekniset tutkimustarpeet, asbesti- ja haitta-aineet, julkisivu- ja betonirakenteiden tutkimustarve sekä mahdollinen rakennusautomaation tutkimustarve (hissit, nosto-ovet, paloilmoitusjärjestelmät yms.).

Tutkimussuunnittelun edut

  • Tutkimukset kohdistetaan oikeisiin asioihin
  • Tutkimuslaajuus on riittävä (vältetään ns. liian laajoja selvityksiä = säästö).
  • Hyvän tutkimussuunnitelman ja tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella tutkimusten kilpailutus mahdollistuu