ISO 45001 on työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardi sekä johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. ISO 45001 -standardin mukaisen johtamismallin tarkoitus on ehkäistä työperäisiä kuolemia, tapaturmia, vahinkoa terveydelle ja edistää työhyvinvointia. Heikon turvallisuuskulttuurin kustannukset ovat maailmanlaajuisesti arvioiden n. 4 % BKT:sta. ISO 45001 korvaa työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardina tunnetun OHSAS 18001:n, jonka mukaisia sertifikaatteja ei enää myönnetä. Yritykset, joilla on sertifioitu OHSAS, on kolmen vuoden siirtymäaika ISO 45001:een. Siirtymäaika päättyy maaliskuussa 2021. 


Mitä apua ISO 45001-standardista on yritykselle?

ISO 45001-standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka antaa järjestelmällisen kansainvälisesti todennetun turvallisuusjohtamisen viitekehyksen. Standardin mallin avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän toteuttaminen ei Suomessa ole lakisääteistä kuten jossakin muissa valtioissa mutta yritysten on yhä enenevissä määrin raportoitava työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä tietoja sidosryhmilleen. ISO 45001 edellyttää, että organisaatio tunnistaa ja noudattaa tarkoituksenmukaisia työterveys- ja työturvallisuussäädöksiä sekä muita vaatimuksia, mistä on yritykselle tunnistettavasti apua. ISO 45001 sisältää turvallisuusjohtamisen seuraavat osa-alueet:


ISO 45001 yhdistää työterveys- ja työturvallisuusasiat osaksi jokapäiväistä toimintaa ja johtamista

Miksi sertifioida TTT-järjestelmä ISO 45001-standardin mukaisesti?

ISO 45001 -sertifiointiauditoinnissa ulkopuolinen arvioija auttaa löytämään kehityskohteita yrityksen työterveys ja työturvallisuus (TTT) -järjestelmästä. ISO 45001-standardia voidaan soveltaa yritykseen sen toimialasta tai koosta riippumatta. Työterveys ja -turvallisuusjärjestelmän sertifiointi ISO 45001 -standardin mukaisesti osoittaa, että yrityksellä on käytössään puolueettomasti ja maailmanlaajuisesti laadukkaaksi todennettu TTT- hallintajärjestelmä. ISO 45001 -sertifikaatti on siis vahva signaali sekä nykyiselle että potentiaaliselle henkilökunnalle ja asiakkaille siitä, että yritys ponnistelee tosissaan turvallisen työympäristön ja hyvinvoinnin puolesta.


ISO 45001-standardin integrointi

ISO 45001 on yhteensopiva muiden ISO-johtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO 9001 ja ISO 14001, kanssa. Se perustuu OHSAS 18001:n tavoin yleisimmin tunnustettuihin TTT-standardeihin ja -käytäntöihin. ISO 45001 -standardi sisältää kuitenkin merkittäviä, positiivisia muutoksia OHSAS 18001 -standardiin verraten. Lue keskeisistä eroista täältä.

Kaikki järjestelmät voidaan arvioida ja sertifioida joko erikseen tai samanaikaisesti. Näin Kiwa Inspectan sertifiointipalveluita laajemmin käyttävät yritykset voivat nauttia maksimaalisesta hyödystä arvioinneissa. OHSAS 18001-sertifioidut yritykset joutuvat siirtymään uuteen standardiin kolmen vuoden kuluessa mikäli haluat säilyttää standardin mukaisen TTT-sertifikaattinsa.


ISO 45001 -sertifioinnin edut

Yhdistää työterveys- ja työturvallisuusasiat osaksi jokapäiväistä toimintaa ja johtamista

  • Antaa järjestelmällisen turvallisuuden johtamismallin, joka noudattaa kansainvälisiä hyviä käytäntöjä
  • Auttaa ennaltaehkäisemään tapaturmia, sairauksia ja työterveysongelmia
  • Auttaa parantamaan henkilöstön motivaatiota, tehokkuutta ja hyvinvointia työpaikalla
  • Parantaa henkilökunnan tietoisuutta riskeistä sekä tehokkaista ja turvallisista työtavoista huomioimalla yhteistyön, tiedonkulun ja viestinnän olennaisuuden TTT-järjestelmässä.
  • Tukee riskien tunnistamisessa ja työskentelytapojen parantamisessa
  • Kehittää säännöllisesti TTT-järjestelmää
  • Varmistaa, että TTT-järjestelmä noudattaa vaatimustenmukaisia käytäntöä ja osoittaa sen myös tarvittaville sidosryhmille