• Kaikille yrityksille

OHSAS 18001 on korvattu uudella ISO 45001 työterveys ja työturvallisuus -standardilla. Uusi standardi julkaistiin maaliskuussa 2018 ja siirtymäaika uuteen standardiin on kolme vuotta. Maaliskuuhun 2021 asti yrityksillä voi siis olla työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä sertifiointuna joko OHSAS 18001 tai ISO 45001 -standardia vasten.

Kun teidän yrityksessänne on aika siirtyä uuteen standardiin, ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi Kiwa Inspectalla tai jätä yhteydenottopyyntö.


Tietoa OHSAS 18001-standardista

OHSAS 18001 -standardin tarkoitus on ehkäistä työperäisiä kuolemia, tapaturmia, vahinkoa terveydelle ja edistää työhyvinvointia. Maailmanlaajuisesti on arvioitu heikon turvallisuuskulttuurin kustannuksiksi 4 % BKT:sta. Suomessa vuonna 2014 7,5 % työikäisistä oli ennenaikaisella eläkkeellä ja TVK:n tilaston mukaan tapaturmataajuus oli 30 per miljoona työtuntia. Työhyvinvoinnin positiiviset vaikutukset ovat vielä merkittävämmät kuin edellä mainitut negatiiviset vaikutukset. Hyvinvoinnilla on suuri merkitys mm. tehokkuuteen, innovatiivisuuteen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Avain hyvään työterveyteen, -turvallisuuteen ja hyvinvointiin on hyvä johtaminen. OHSAS 18001 on hyvä työkalu johtamisen kehittämiseen. 

Lähtökohtana on jatkuvan parantamisen filosofia. Riskien arviointi, riskien hallinnan suunnittelu, tavoitteiden asettaminen ja seuranta, riskien tarkkailu, puuttuminen riskeihin, vaaratilanteiden ja tapahtumien analysointi sekä parantamisen menettelyt.

OHSAS 18001 -sertifikaatti on vahva signaali sekä nykyiselle että potentiaaliselle henkilökunnalle ja asiakkaille: se kertoo yrityksen tosissaan ponnistelevan turvallisen työympäristön ja hyvinvoinnin puolesta. OHSAS 18001 on yhteensopiva muiden johtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO 9001 ja ISO 14001, kanssa. Kaikki järjestelmät voidaan arvioida ja sertifioida joko erikseen tai samanaikaisesti. Näin Kiwa Inspectan sertifiointipalveluita laajemmin käyttävät yritykset voivat nauttia maksimaalisesta hyödystä arvioinneissa.

OHSAS 18001 -sertifioinnin edut

  • Yhdistää työterveys- ja työturvallisuusasiat osaksi jokapäiväistä toimintaa ja johtamista
  • Auttaa ennaltaehkäisemään tapaturmia, sairauksia ja työterveysongelmia
  • Auttaa parantamaan henkilöstön motivaatiota, tehokkuutta ja hyvinvointia työpaikalla
  • Tukee riskien tunnistamisessa ja työskentelytapojen parantamisessa
  • Parantaa yhteistyötä, tiedonkulkua ja viestintää
  • Parantaa henkilökunnan tietoisuutta riskeistä sekä tehokkaista ja turvallisista työtavoista.