• Tunnistamaan
 • Määrittämään
 • Mittaamaan

Useissa suomalaisissa yrityksissä ei tunnisteta riittävästi nykyistä eikä tulevaa tekemättömän työn kokonaiskustannusta. Tekemättömän työn kustannusten läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja kustannustason alentamiseksi on yrityksen työkykyjohtamisen tavoitteet ja työterveyshuollon toiminnan tuloksellisuus kytkettävä toisiinsa.

Kiwa Inspectan työkyvyn konsultointi auttaa asiakasyritystä työkykyjohtamisen laatumatkalla. Se on palvelu, joka uudistaa työkyvyn johtamisen ajatusmaailman. Palvelun avulla tehdään vaikeista asioista helppoja, abstraktista mitattavaa, näkymättömästä läpinäkyvää, yhteistyöstä toimivaa ja kustannuksista johdettavia ennakoivasti.

Henkilöstön työkyky ja yrityksen työturvallisuus ovat erittäin tärkeitä johtamisen alueita kaikille yrityksille: esimerkiksi työkyvyttömyys aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 25 miljardin euron kustannukset. Kiwa Inspecta tarjoaa työturvallisuus- ja työkykyjohtamisen palveluita, jotka auttavat yritystä johtamaan työntekijöidensä työkykyä: laaja-alaisesti ja tuloksellisesti menetelmillä, joilla työturvallisuuden ja työkyvyn johtaminen integroituu kiinteäksi osaksi yrityksen johtamiskäytäntöjä.

Kiwa Inspectan lähestymistapa työturvallisuus- ja työkykyjohtamisen kehittämiseen perustuu kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan. Käytössämme on ainutlaatuiset menetelmät, joilla toiminnallisten ja taloudellisten riskien varhainen tunnistaminen ja ennakoiva toiminta muutetaan koko yrityksen yhteiseksi joukkuepeliksi. Tämä näkyy niin ylimmän johdon, esimiesten kuin yksittäisten työntekijöidenkin arjessa.

Tuomme yrityksen työturvallisuus- ja työkykyjohtamiseen menestymisen elementit, jotka pohjautuvat Kiwa Inspectan pitkäaikaiseen kokemukseen johtamisjärjestelmistä, riskienhallinnasta, käytännön esimiestyöstä sekä työturvallisuus- ja työkykyjohtamisen parhaista käytännöistä. Palveluidemme avulla kehittäminen viedään paperilta käytäntöön käytännönläheisillä toimintatavoilla, jotka tuottavat aidosti mitattavaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä.

Työkykyjohtamisen laatumatka auttaa yritystä:

Tunnistamaan

 • yrityksen työkykyjohtamisen taloudellisen ja toiminnallisen nykytilan
 • yrityksen työkykyjohtamisen kehittämiskohteet

Määrittämään

 • yrityksen ja työterveyshuollon väliseen rajapintaan yrityskohtaisen laatukriteeristön
 • työkykyjohtamisen tavoitetasot ja päämäärät

Mittaamaan

 • yrityksen ja työterveyshuollon yhteistä onnistumista työkyvyttömyysriskien torjunnassa - reaaliaikaisesti
 • työkykyjohtamisen taloudellisen lisäarvon muodostumista
 • työkykyjohtamisen toiminnallista kehittymistä

Palvelukokonaisuutemme sisältää työturvallisuus- ja työkykyjohtamiseen liittyvien johtamiskäytäntöjen nykytilakartoituksen, toimintamallien kehittämiseen sekä kehitystoimenpiteiden toiminnallistamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut. Tunnemme eri alojen asiakkaiden arjen ja johtamisen haasteet, sillä teemme vuosittain yli 400 000 palvelusuoritusta.

Edut

 • Tunnistaa työturvallisuuteen ja työkykyyn liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset riskit varhaisessa vaiheessa
 • Tarjoaa työkaluja/menetelmiä työkyky- ja työturvallisuusjohtamisen kehittämiseen
 • Tuottaa mitattavaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä
 • Auttaa hallitsemaan työkykyyn ja työturvallisuuteen liittyviä kokonaiskustannuksia
 • Integroi työturvallisuuden ja työkyvyn johtamisen kiinteäksi osaksi johtamiskäytäntöjä ja organisaation arkea