• Kaikenlaiset hissit, esimerkiksi henkilöhissit ja tavarahissit

Hissi on laite, joka on kovalla kulutuksella joka vuosi – jopa 500 000 kertaa vuodessa. Tämän vuoksi hissejä on myös huollettava säännöllisesti useita kertoja vuodessa. Hissien huoltaminen on vaativaa ja riskialtista työtä, joten työturvallisuusriskit hisseissä voivat olla vaarallisia. Hissien huoltotyötä tehdään usein puutteellisissa ja vaarallisissa työolosuhteissa.

Kiwa Inspectan uudella palvelulla, joka perustuu hissityöturvallisuusstandardiin SFS 5880, voidaan kartoittaa hissien työturvallisuusriskit. Kun hissien huoltotyöt tehdään turvallisesti, sujuvasti ja esteettömästi, työhön käytetty aika ja sen myötä kustannukset pienevät ja riskit vähenevät. Kiwa Inspecta on riippumaton kolmas osapuoli, jonka arvio työturvallisuusriskeistä hissien huoltotyössä perustuu puolueettomaan asiantuntemukseen.

Työturvallisuusriskien karttaminen ja turvalliset työskentelyolosuhteet hissillä luodaan laitteen haltijan ja hissiurakoitsijan yhteistyöllä. Moni hissin haltija, esimerkiksi asunto-osakeyhtiöissä yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä, ei kuitenkaan usein tiedosta omaa rooliaan hissien turvallisuuteen sekä työturvallisuusriskeihin liittyvissä kysymyksissä. Hissityön turvallisuuskartoitus on ensimmäinen askel turvallisempien työskentelyolosuhteiden luomiselle.

Työturvallisuusriskien kartoitus ottaa huomioon hissihuollon työturvallisuudelle asettamat erityisvaatimukset, kuten esimerkiksi ahtaat konehuonetilat ja hissikuilut, puutteelliset kulkutiet huollettaviin kohteisiin, kosketussuojaamattomien keskuksien tuomat vaarat, hissien ja hissikoneistojen yllättävät liikkeet sekä kunnossapitotyön aikana käyttäjiin kohdistuvat mahdolliset turvallisuusuhat.

Työturvallisuusriskit hisseissä ja niiden kartoitusten edut

  • Pienemmät työturvallisuusriskit
  • Hissien huoltotöihin käytetty aika vähenee
  • Kokonaisvaltainen näkemys työturvallisuustilanteesta hissin haltijalle

Standardit/lait, joihin palvelu perustuu:

  • Työturvallisuuslaki
  • Sähköturvallisuuslaki
  • Hissityöturvallisuusstandardi SFS 5880