Milloin vaaditaan tyyppihyväksyntämerkkiä?

Mitä tyyppihyväksyntä tarkoittaa?

Suomessa tyyppihyväksynnällä eli tyyppihyväksyntämerkillä/-todistuksella voi osoittaa rakennustuotteiden viranomaisvaatimusten täyttymisen silloin, kun CE-merkintää ei voi käyttää.

Tyyppihyväksyntää voidaan käyttää silloin kun rakennustuotteelle ei voida käyttää CE-merkintää. CE-merkintää ei voida käyttää tyypillisesti silloin, kun eurooppalaista yhdenmukaistettua EN-tuotestandardia ei ole laadittu tuotealueelle. Tyyppihyväksynnän käyttö perustuu tuotehyväksyntälakiin (Laki eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä 954/2012). Tyyppihyväksyntämerkki on todistus, joka eroaa Varmennustodistuksesta sillä, että tyyppihyväksynnässä vaaditaan laaja tyyppitestaus ulkopuolisessa akkreditoidussa testauslaboratoriossa.

Tyyppihyväksynnän käyttöalueina ovat mm. betoniteräkset ja -verkot sekä palo-ovet ja paloikkunat. Tuotteeseen kiinnitetty tyyppihyväksyntätodistuksen merkki osoittaa, että tuote täyttää sitä koskevan suomalaisen tyyppihyväksyntäasetuksen vaatimukset.

Betoniterästen ja -verkkojen sertifiointimenettely on muuttumassa siten, että syksystä 2017 tullaan betoniterästen kelpoisuus osoittamaan FI-merkin sijasta Tyyppihyväksyntämerkillä.

Tyyppihyväksyntäprosessissa tuotteiden vaatimustenmukaisuus, laatu ja laadunvalvonta tarkastetaan tarkastuskäynnillä. Tyyppihyväksyntähakemuksen käsittelyyn kuuluu tuotantolaitoksen alkutarkastus, tuotteen alkutestaus sertifiointilaitoksen valvonnassa ja tuotteen varmentaminen. Tyyppihyväksyntäpäätöksen voimassaolon edellytyksenä on tuotteiden jatkuva laadunvalvonta ja tuotantolaitoksessa tehtävät tarkastuskäynnit.

Katso myös Ympäristöministeriön rakennustuotteita koskevat tuotehyväksyntämenettelyt.

Tyyppihyväksynnän ja tyyppihyväksyntämerkin edut

  • Tyyppihyväksyntämerkki osoittaa tuotteen täyttävän suomalaisen tuotehyväksyntäasetuksen vaatimukset
  • Tuote hyväksytään rakentamiskohteeseen tyyppihyväksyntäpäätöksellä ja -merkillä