• Uimahallit
  • Kylpylät
  • Maauimalat
  • Allasosastot
  • Merivesialtaat
  • Akvaariot
  • Vesipuistot
  • Merikylpylät
  • Vesilaitokset

Uimahallien ja kylpylöiden kunnon seuranta ja ylläpito vaikuttavat merkittävästi niiden elinkaarikustannuksiin. Hyvin tehty kuntoarvio- ja kuntotutkimus antaa kiinteistöjen omistajille ja ylläpitäjille tarvittavat tiedot, joiden perusteella he osaavat valita oikeat ja riittävät korjausmenetelmät peruskorjauksen sisältöön ja korjausten aikatauluihin. Kun oikeat valinnat tehdään jo peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa, voidaan välttyä mittavilta jälkikorjauksilta.

Laadukkaan tutkimuksen perusteella osataan valita oikeat ja riittävät korjaustavat rakennuksen teknisen kunnon, taloudellisen suunnittelun ja toiminnallisuuden näkökulmista. Samalla kiinteistön elinkaarta voidaan jatkaa hallitusti ja kustannustehokkaasti. Riittävän kattavalla tutkimuksella vältytään yllätyksiltä suunnittelu- tai urakointivaiheessa sekä ennaltaehkäistään lisätyökustannusten syntyä ja aikataulujen venymistä.

Uimahallien ja kylpylöiden kunnon kattava selvittäminen ei yleensä ole mahdollista omin voimin. Ne vaativat useiden eri toimialojen osaamista ja monien eri henkilöiden työpanoksen.

Kiwa Inspectan toteuttama kuntotutkimus on sinulle helppo, joustava ja kustannustehokas toimenpide jo peruskorjauksen selvitysvaiheesta lähtien. Kun projektin kokonaisvastuu on yhdellä toimijalla, tapahtuu sen käytännön toteutus luotettavasti ja turvallisesti. Yhden toimijan mallissa kaikki tutkimusvaiheet tukevat toisiaan ja asioita ei jää huomaamatta. Uima-altaiden ja kokonaisten kylpylöiden tutkimukset voidaan viedä läpi nopeasti ja mahdollisuuksien mukaan huoltokatkojen aikana. Huoltokatkojen yhteydessä voimme toteuttaa myös vuosikorjausten koordinoinnin. Näin altaat ja kylpylä ovat jatkuvasti asiakkaidesi käytettävissä.

Uimahallien ja kylpylöiden kuntotutkimukseen voidaan yhdistää myös hissitarkastukset ja hissikuntoarviot, paloilmaisulaitteistotarkastukset, sähkölaitteistotarkastukset ja sähkölaitteistojen kuntotutkimukset, painelaitetarkastukset sekä nosturien ja nostolaitteiden tarkastukset.