Kirkkorakennukset ovat periteisesti rakennettu keskeisille ja korkeille paikoille. Siellä ne ovat myös alttiita salamaniskuille, jotka on johdettava turvallisesti maahan. Ulkorakenteissa olevat ukkosjohtimet ovat myös alttiita muille luonnon vaikutuksille, kuten lämpötilan vaihteluille, lumikuormille, putoileville oksille ja tuulille. Ukkosjohtimien kunnon tarkastus on tehtävä määrävälein toimintavarmuuden ja eheyden varmistamiseksi. Vakuutusyhtiöiden vähimmäisvaatimus on, että kunto tarkistetaan viiden vuoden välein ja aina viipymättä salamaniskun jälkeen. Tarkistus olisi hyvä tehdä myös aina voimakkaiden myrskyjen ja poikkeuksellisten lumikuormien jälkeen.


Visuaalinen tarkastus sekä maadoitusmittaus

Tarkastus on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään visuaalinen tarkastus. Visuaalisessa tarkastuksessa tarkastetaan kirkon katolla olevan salamavangitsimen kunto. Tämä on yleensä kirkon korkeimmalla kohdalla oleva risti, jossa on metallitappi pystyssä. Salamavangitsijasta on johdettu paksuilla kupariköysillä yhteys maahan.

Visuaalinen tarkastus tehdään drone-kopterilla, jolla saadaan tarkkaa 4k kuvaa. Dronella lennetään tarkasti kaikkien maadoituskuparien reitit maahan asti ja tutkitaan salamavangitsija. Menetelmä on luotettava ja tarkka näköyhteys saadaan vaikeimminkin ulottuvilla oleviin yksityiskohtiin. Luonnollisesti tarkastuksessa kiinnitetään huomiota myös kuparin ja liitosten eheyteen, asennustapaan ja alastulojen suojauksiin

Toisessa vaiheessa mitataan maahan upotettujen maadoituselektrodien kunto maadoitusmittauksilla. Maadoitusmittauksessa mitataan maadoitusresistanssi, joka kertoo kuinka hyvin ukkosjohdin johtaisi mahdollisen salamaniskun maahan. Mittaus suoritetaan normaalin madoitusmittausmenetelmän mukaisesti. Samalla tavalla mitataan esimerkiksi muuntajien ja muiden sähköverkkokomponenttien maadoitukset. Mittaustuloksista syntyy raporttina resistanssikuvaaja, joka kertoo maadoituksen kunnon.


Kattava raportointi tarkastuksen tuloksista

Tarkastuksen tulokset raportoidaan sanallisesti ja havainnollisia kuvia käyttämällä. Lisäksi esitetään mittaustulokset. Raporttiin sisältyy myös mahdollisia kehitysehdotuksia ja korjaustarpeiden dokumentointi. Raportin pohjalta asiakas voi tilata asiantuntevalta asennusliikkeeltä mahdollisesti tarvittavat korjaustyöt. Kiwa Inspecta ei suorita varsinaisia asennustehtäviä riippumattomuusperiaatteen mukaisesti. Näin voit luottaa, että tarkastus on puolueeton. Vähäiset korjaukset, kuten ruuvin kiristykset tai vastaavat, voimme hoitaa tarkastuksen yhteydessä. 


Kiwa Inspecta kumppanina

Kiwa Inspectalla on kattava palvelukokonaisuus kirkkojen ja muiden seurakuntien omistamisen kiinteistöjen paloturvallisuuteen ja rakennusten kuntoon liittyen kuten:

  • Paloilmoitinjärjestelmien tarkastukset​
  • Automaattisten sammutusjärjestelmien tarkastukset​
  • Sprinkler-järjestelmien ja putkistojen tarkastukset​
  • Sähkötarkastukset​
  • Rakennetutkimukset
  • Sisäilmatarkastukset​
  • Rakennusten kuntoarviot