Määrämittaisten valmispakkauksen e-merkki tarkoittaa, että pakkauksen määrän merkintä vastaa riittävän tarkasti sisällön määrää. Valmispakkauksen e-merkintä helpottaa ja tehostaa yritystä vastuullisuuden osoittamisessa ja laatutyössä ja auttaa viemään tuotteita muihin EU-maihin. Kiwa Inspecta tarkastaa, että pakkaaja toimii direktiivin osoittamalla tavalla.
 

Mitä valmispakkausten e-merkintä tarkoittaa?

Valmispakkaus on nimensä mukaisesti pakattu asiakkaalle ilman, että hän on ollut läsnä pakkauksen aikana. Pakkauksissa on merkintä sisällön määrästä, jota ei voi muuttaa avaamatta pakkausta (esimerkiksi 500 g voipaketti tai 1 l lasinpesuneste). 

Valmispakkausten e-merkintäjärjestelmän tarkastus soveltuu niin suurille kuin pienillekin pakkaajille, jotka pakkaavat kuluttajille tarkoitettuja tuotteita. Ennen tarkastusta pakkaajan on otettava pakkauslinjallaan käyttöön menettelyt, joilla varmistetaan, että tuotetut pakkaukset täyttävät kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (179/2000) vaatimukset valmispakkauksista. Toiminnan aloittamisesta tehdään ilmoitus Kiwa Inspectalle, joka tekee tarvittavat tarkastukset kuuden kuukauden sisällä pakkaajan, maahantuojan tai tämän edustajan tiloissa.

Tarkastuslaitosten käyttämät menettelyt, kuten otosten määrä ja arviointikriteerit on yhtenäistetty, ja tarkastukset tehdään vain yhden kerran valmistusmaassa. Asiakas saa tarkastuksesta e-merkinnän sertifikaatin, joka on voimassa neljä vuotta sertifikaatin myöntämisestä.

Standardit ja määräykset

Pakkausten sisällön e-merkintä perustuu Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen perusteella valmispakkausdirektiiviin 76/211/ETY. Kiwa Inspecta toimii direktiiveihin tehtyjen lisäysten tarkoittamana toimivaltaisena tarkastuslaitoksena. 

E-merkintää koskevassa direktiivissä on vain vähän ohjeita pakkausten tarkastusmenettelyn suunnitteluun, koska olisi mahdotonta esittää jokaiselle pakkaajalle soveltuvia, riittävän yksityiskohtaisia vaatimuksia.

Tarkempi sovellusohjeistus löytyy WELMEC 6 guide sarjasta (6.4 tärkein pakkaajalle) ja asiaa koskevista OIML suosituksista sekä oppaista.