Mille tuotteille varmennustodistus?

  • Rakennustuotteet

Milloin varmennustodistus tarvitaan?

Miten voin varmistua rakennustuotteen kelpoisuudesta suomalaisessa rakennuskohteessa? Suomessa varmennustodistuksella voi osoittaa rakennustuotetta koskevien viranomaisvaatimusten täyttymisen silloin, kun CE-merkintää ei voi käyttää.

CE-merkintää ei voida käyttää tyypillisesti silloin, kun eurooppalaista yhdenmukaistettua EN-tuotestandardia ei ole laadittu tuotealueelle. Varmennustarkastuksella saavutettavan varmennustodistuksen käyttö perustuu tuotehyväksyntälakiin (Laki eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä 954/2012). Ympäristöministeriö on hyväksynyt Kiwa Inspectan varmennustodistuksia myöntäväksi hyväksytyksi toimielimeksi.

Varmennustodistus-merkkiä voi käyttöalueina ovat mm. valmisbetoni, massiivibetoniset laattaelementit, puuelementit, kuormia siirtävät metalliosat, betoniraudoitteet, juotosbetoni jne. Tuotteesta tai kuormakirjasta löytyvä varmennustodistus-merkki todistaa, että tuote täyttää varmennustodistuksen myöntämisperusteiden (=viranomaismääräykset ja –ohjeet) vaatimukset.

Varmentamisessa eli sertifioinnissa tuotteiden vaatimustenmukaisuus, laatu ja laadunvalvonta tarkastetaan tarkastuskäynnillä. Sertifiointiin kuuluu tuotantolaitoksen alkutarkastus, tuotteen alkutestaus ja tuotteen varmentaminen. Sertifikaatin voimassaolon edellytyksenä on tuotteiden jatkuva laadunvalvonta ja tuotantolaitoksessa tehtävät tarkastuskäynnit.

Katso myös Ympäristöministeriön julkaisemat varmennustodistuksen arviointiperusteet eri tuotteille.

Rakennustuotteiden varmennustodistuksen hyödyt

  •  Osoittaa tuotteen täyttävän suomalaiset viranomaisvaatimukset ja -ohjeet
  •  Tuote hyväksytään rakentamiskohteeseen varmennustodistuksella