• Prosessi- ja energiateollisuus
  • Koneenrakennusteollisuus
  • Rakennusteollisuus ja kiinteistöt

Vauriotutkimuksella saadaan tietoa laitteen, osan tai järjestelmän vauriomekanismeista, osien vaatimuksenmukaisuudesta ja vaurion syistä. Kiwa Inspectan asiantuntijat tukenaan materiaalitekninen rikkovan testauksen laboratorio auttavat selvittämään vaurion syntyyn vaikuttaneita tekijöitä ja miten vastaavia vaurioita voidaan välttää tulevaisuudessa. 

Systemaattinen vauriotutkimus tarjoaa työkaluja vaurioiden syiden ja vaikutusten selvittämiseksi. Tutkimuksessa selvitetään esimerkiksi murtumis-, säröytymis- ja korroosiomekanismeja ja arvioidaan niiden syntymistä aiheuttavia tai edesauttavia tekijöitä vaurioituneen osan käyttöympäristössä.

Tyypillisiä tutkimusmenetelmiä vauriotutkimuksessa ovat pyyhkäisyelektronimikroskopia (SEM) ja siihen liitetty alkuaineanalyysi (EDS) murtopinta- ja korroosiotutkimuksiin sekä metallografinen poikkileikkaushietutkimus, jolla voidaan selvittää mahdollisia vaurion aiheuttamia mikrorakennemuutoksia sekä karakterisoida säröjä.

Vauriotutkimuksen osana tehdään usein myös materiaaliominaisuuksien testaamista kuten koostumusanalyysejä, kovuusmittausta ja mekaanisten ominaisuuksien testaamista veto- ja iskukokein. Näin voidaan arvioida osan vaatimuksenmukaisuutta esimerkiksi materiaalitodistusta tai osan laatuvaatimusta vasten tai vertailla vaurioituneen osan materiaaliominaisuuksia vertailukappaleeseen. Myös ainetta rikkomattomia menetelmiä hyödynnetään tarvittaessa

Kiwa Inspectalla on oma materiaalitekninen rikkovan testauksen laboratorio sekä johtavaa osaamista myös ainetta rikkomattomista testausmenetelmistä, kuten ultraäänessä ja radiografiassa. Kiwa Inspectan vauriotutkimus tarjoaa laaja-alaista, riippumatonta ja luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi, jatkotoimenpiteiden suunnitteluun ja uusien vaurioiden ennaltaehkäisemiseksi.

Vauriotutkimuksen edut

  • Antaa tietoa laitteiden, osien tai järjestelmän vauriomekanismeista ja vaurioitumisen syistä
  • Varmistaa ja tutkii osien vaatimuksenmukaisuutta
  • Auttaa välttämään vastaavia vaurioita tulevaisuudessa ja siten parantamaan turvallisuutta ja luotettavuutta
  • On riippumaton tutkimus esimerkiksi reklamaatio- ja vastuukysymystapauksissa

Tyypilliset asiakastoimialat

  • Prosessi- ja energiateollisuus
  • Koneenrakennusteollisuus
  • Rakennusteollisuus ja kiinteistöt