• Painelaitteet, kuten paineastiat, putkistot, venttiilit, lämmönvaihtimet
  • Teräsrakenteet
  • Nostolaitteet

Kattiloiden, lämmönvaihtimien, putkistojen, nostimien ja muiden tuotantolaitteiden häiriötilanteessa syiden nopea tunnistaminen ja tarvittaviin toimiin ryhtyminen on kriittisen tärkeää: oikeiden toimenpiteiden ansiosta katkoksen tuottamia tappioita voidaan vähentää merkittävästi. Vikojen todelliset syyt ovat usein kuitenkin monimutkaisia ja hankalasti tunnistettavia.

Systemaattinen ja laaja vauriotutkimus tarjoaa työkaluja häiriöiden syiden ja vaikutusten selvittämiseksi. Selvityksessä voidaan arvioida muun muassa rakenteellista eheyttä, turvallisuutta sekä häiriön mahdollisia vaikutuksia muiden käytössä olevien laitteiden toimintaan.

Kiwa Inspectalla on pitkä kokemus vaurioselvityksistä erityisesti prosessi- ja energiateollisuudessa. Joka vuosi asiantuntijamme tutkivat lukuisia vaurioituneita komponentteja ja järjestelmiä. Tämän ansiosta voimme tarjota kokonaisvaltaista tietotaitoa häiriöiden syistä sekä suositella tarvittavia jatkotoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ja vikojen ennaltaehkäisemiseksi. Erityisosaamisemme kattaa materiaalitekniikan; erilaiset vauriotyypit kuten korroosion, virumisen ja väsymisen; hitsaustekniikan; lujuus- ja rakennelaskennan; rikkovat ja rikkomattomat testausmenetelmät sekä riskiperustaiset analyysit.

Selvitysten tueksi Kiwa Inspectalla on oma materiaalitekninen rikkovan testauksen laboratorio sekä johtavaa osaamista ainetta rikkomattomista testausmenetelmistä, kuten ultraäänessä ja radiografiassa. Kun edellä mainitut osaamisalueet yhdistetään laajaan ymmärrykseen voimalaitoksen toiminnasta, saadaan tarvittava pohja ​​johtopäätöksien ja suosituksien tekemiselle. Kiwa Inspectan vaurioselvitys tarjoaa laitosten omistajille oikeat keinot päätöksenteon tueksi.

Vauriotutkimuksen edut

  • Antaa tietoa laitteiden tai komponenttien vikaantumisen todellisista syistä
  • Tuottaa toimenpidesuositukset vikaantumisen jälkeen
  • Vähentää seisokkiajasta aiheutuvia kustannuksia
  • Auttaa välttämään vastaavia virheitä tulevaisuudessa

Tyypilliset käyttökohteet

  • Painelaitteet, kuten paineastiat, putkistot, venttiilit, lämmönvaihtimet
  • Teräsrakenteet
  • Nostolaitteet