Systemaattinen vauriotutkimus antaa sinulle tietoa laitteen, osan tai järjestelmän vauriomekanismeista, osien vaatimuksenmukaisuudesta ja vaurion syistä. Tutkimuksessa selvitämme esimerkiksi murtumis-, säröytymis- ja korroosiomekanismeja ja arvioimme niiden syntymistä aiheuttavia tai edesauttavia tekijöitä vaurioituneen osan käyttöympäristössä. Asiantuntijamme tukenaan materiaalitekninen rikkovan testauksen laboratorio auttavat selvittämään vaurion syntyyn vaikuttaneita tekijöitä ja miten vastaavia vaurioita voidaan välttää tulevaisuudessa.

Laaja valikoima vauriotutkimusmenetelmiä

Tyypillisiä tutkimusmenetelmiä vauriotutkimuksessa ovat pyyhkäisyelektronimikroskopia (SEM) ja siihen liitetty alkuaineanalyysi (EDS) murtopinta- ja korroosiotutkimuksiin sekä metallografinen poikkileikkaushietutkimus, jolla voidaan selvittää mahdollisia vaurion aiheuttamia mikrorakennemuutoksia sekä karakterisoida säröjä.

Vauriotutkimuksen osana tehdään usein myös materiaaliominaisuuksien testaamista, kuten koostumusanalyysejä, kovuusmittausta ja mekaanisten ominaisuuksien testaamista veto- ja iskukokein. Näin voidaan arvioida osan vaatimuksenmukaisuutta esimerkiksi materiaalitodistusta tai osan laatuvaatimusta vasten tai vertailla vaurioituneen osan materiaaliominaisuuksia vertailukappaleeseen.

Muut menetelmät ja oma laboratorio tukevat tutkimusta

Meillä on oma materiaalitekninen rikkovan testauksen laboratorio sekä johtavaa osaamista myös ainetta rikkomattomista testausmenetelmistä, kuten ultraäänestä ja radiografiasta.

Vauriotutkimuksen edut

  • Antaa tietoa laitteiden, osien tai järjestelmän vauriomekanismeista ja vaurioitumisen syistä
  • Varmistaa ja tutkii osien vaatimuksenmukaisuutta
  • Auttaa välttämään vastaavia vaurioita tulevaisuudessa ja siten parantamaan turvallisuutta ja luotettavuutta
  • On riippumaton tutkimus esimerkiksi reklamaatio- ja vastuukysymystapauksissa

Tyypilliset asiakastoimialat

  • Prosessi- ja energiateollisuus
  • Koneenrakennusteollisuus
  • Rakennusteollisuus ja kiinteistöt