• Sähköverkot

Lain mukaan sähköverkon kunnosta on oltava käytössä luotettavaa tietoa. Verkostotarkastus auttaa verkkoyhtiöitä mm. kohdentamaan saneeraus- ja korjausrahat oikeisiin paikkoihin. Lisäksi sähköverkkojen tarkastus ja sähköverkkojen hyvä toimintakunto parantavat oleellisesti työturvallisuutta.

Sähköverkon tarkastustyön sisältö sovitaan tilaajakohtaisesti siten, että kohteista kerätään asiakkaan tarvitsemat tiedot. Räätälöimme esimerkiksi aikataulut joustavasti asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Kiwa Inspectalta voit tilata seuraavia sähköverkon verkostotarkastuksiin kuuluvia palveluja: 

- 0,4 kV- ja 20 kV-linjojen sekä katuvaloverkkojen kunto- ja yleistarkastukset sekä lahotarkastukset
- Erotin-, muuntamo- ja jakokaappitarkastukset, pj-keskustarkastukset
- Erilaiset Gps-paikannukset (pylväät, muuntamot, erottimet, jakokaapit, kaapeliojat jne.)
- Jännitetyöimuroinnit (esim. puisto- ja kiinteistömuuntamot)
- Maadoitusmittaukset (muuntajat ja erottimet)
- Lentotarkastusten analysointi
- Etäisyysmittaukset
- Erityiskohdetarkastukset
- Ulkopuolisten urakoitsijoiden laaduntarkkailu
- Erilaiset pientyöt ja korjaukset tarkastusten yhteydessä

Sähköverkon tarkastuksen edut:

  • Investointipäätösten teko luotettavien tulosten perusteella helpompaa
  • Kiwa Inspectan tarkastajilla kokemusta ja näkemystä monien laitosten sähköverkon kunnosta
  • Kiwa Inspecta verkostopalvelut keskittynyt vain tarkastustoimintaan - joustava ja luotettava yhteistyökumppani
  • Tilaaja voi resursoida oman henkilöstönsä muihin tehtäviin