Tarkastus lisää tuotannon luotettavuutta ja työturvallisuutta

Vierasesineiden tunnistuslaitteiden tarkastuttaminen vähintään vuosittain ulkopuolisella tarkastusyrityksellä lisää tuotannon luotettavuutta ja työturvallisuutta. Vaatimukset teknisille laitteille elintarvikealan ympäristöissä ovat tiukat. Tarkastajamme ovat perehtyneet elintarviketuotannossa käytettävään varustukseen ja hygieniatasoon. Heillä on lisäksi hyvä käsitys säteily- ja työturvallisuudesta.

Suunnittelemme ja toteutetamme tarkastukset tuotannon kanssa yhteistyössä, jotta ylimääräisiltä kustannuksilta vältytään. Pyrimme tekemään samalla käynnillä useita laitetarkastuksia, jotta tarkastukset voidaan toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Riippumaton tarkastus Kiwalta

Kiwa Inspecta tarkastaa ulkopuolisena tarkastusyrityksenä laitteiden kuntoa, työturvallisuutta ja toimivuutta vuositarkastuksina. Tarkastamme vierasesineiden tunnistuslaitteet valmistajasta riippumattomalla menetelmällä.  Ennen tunnistuskyvyn testausta tarkastamme laitteen kunnon ja merkinnät silmämääräisesti ja testaamme turvajärjestelmät. Mittaamme röntgenlaitteiston ympäristöön vaikuttavat säteilyarvot turvallisuuden varmistamiseksi. Tämän jälkeen tarkastamme laitteiston vierasesineiden tunnistuskyky jäljitettävillä mittalaitteilla ja testikappaleilla. Käytämme tarkastuksessa teidän kanssanne sovittuja testikappaleiden materiaaleja ja kokoja, myös hyväksymiskriteerit sovitaan ennen tarkastusta.

Saatte tarkastuksesta puolueettoman tarkastuspöytäkirjan, jossa on myös päätelmä laitteelle asetettujen vaatimuksien täyttymisestä. Tarkastettu laite merkitään tarkastustarralla, josta selviää tarkastusajankohta ja pöytäkirjan numero.

Tarkastuksen edut

  • puolueeton tarkastus lisää tuotannon luotettavuutta ja työturvallisuutta
  • tarkastuksessa selviää laitteen kunto, työturvallisuus ja toimivuus
  • valmistajasta riippumattomat tarkastusmenetelmät 
  • vierasesineiden tunnistuskyky tarkastetaan jäljitettävillä mittalaitteilla ja testikappaleilla