Huoneilmassa esiintyy toiminnoista ja materiaaleista riippuen jopa satoja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Poikkeavat VOC-päästöt voivat toisinaan heikentää sisäilman laatua ja kieliä heikkolaatuisista materiaaleista tai rakenteiden kosteusvaurioista, esimerkiksi laajoja aloja kattavissa lattiapinnoitteissa.

VOC-analyysin raportti 

VOC-tutkimuksen tuloksena saatte raportin, joka ilmaisee huoneilma-, materiaali- tai pintaemissionäytteessä esiintyvien VOC-yhdisteiden määrän ja laadun. Näiden ohella raportoidaan näytteissä esiintyviä erittäin haihtuvia VVOC-yhdisteitä ja puolihaihtuvia SVOC-yhdisteitä kuten asetoni ja TXIB. Asuntojen huoneilman valvonnan kannalta oleellisten toimenpiderajojen ylittyminen mainitaan erikseen.

Sisäilmatutkimuksissa näytetuloksia hyödynnetään osana heikentyneen sisäilman laadun selvityksiä ja syyanalyysiä.

VOC-analyysipalvelumme

  • Huoneilman VOC-analyysi (FINAS-akkreditoitu, ISO 16000-6:2011 standardiin pohjautuva menetelmä) 
  • Bulk-emissioiden analyysi materiaalinäytteestä (FINAS-akkreditoitu, ISO 16000-6:2011 pohjautuva menetelmä) 
  • Pintaemissioiden analyysi FLEC-näytteestä (Nordtest NT Build 484 ja ISO 16000-6:2011 pohjautuva menetelmä)

VOC-analyysin edut

  • Täydentää / tarkentaa sisäilmatutkimuksia ja kuntotutkimuksia 
  • Määrittelee VOC-päästöjen määrän ja laadun
  • Auttaa korjaussuunnittelun toimenpidepäätöksissä
  • Tukee selvitysten luotettavuutta

Näytteiden toimitus

Näytteet voit lähettää postitse, toimittaa suoraan laboratorioon tai näytepostilaatikoihin. Tältä sivulta voit ladata tutkimuspyyntölomakkeet. Katso Näytteiden toimitusohjeet ja yhteystiedot tarkempia ohjeita varten.