Luotettavat VOC-yhdisteiden analyysit asiantuntijalta

Huoneilmassa esiintyy toiminnoista ja materiaaleista riippuen jopa satoja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC - volatile organic compound). Poikkeavat VOC-päästöt voivat toisinaan heikentää sisäilman laatua ja kieliä heikkolaatuisista materiaaleista tai rakenteiden kosteusvaurioista, esimerkiksi laajoja aloja kattavissa lattiapinnoitteissa.

Laboratoriomme käyttää analyyseihin kansainvälisesti tunnustettuja menetelmiä ja opastamme tulosten tulkinnassa. Olemme Ruokaviraston hyväksymä asumisterveyslaboratorio ja meillä on FINAS-akkreditointi.


VOC-analyysin edut

VOC-analyysi tarkentaa sisäilma- ja kuntotutkimuksia sekä varmentaa niissä tehtyjen selvitysten luotettavuutta. Analyysista saatava raportti kertoo ylittyvätkö raja-arvot ja millaisia päästöt ovat. Se auttaa korjaussuunnittelun toimenpidepäätöksissä. Sisäilmatutkimuksissa näytetuloksia hyödynnetään osana heikentyneen sisäilman laadun selvityksiä ja syyanalyysiä.

Analytiikka palvelee parhaiten osana asiantuntevaa näytteenottoa. Voitte myös tilata haitta-ainekartoituksen Kiwalta, jolloin me otamme näytteet ja toimitamme Kiwalabiin.

VOC-analyysin raportti 

VOC-tutkimuksen tuloksena saatte raportin, joka ilmaisee huoneilma-, materiaali- tai pintaemissionäytteessä esiintyvien:

  • VOC-yhdisteiden määrän ja laadun
  • erittäin haihtuvat VVOC-yhdisteet
  • puolihaihtuvat SVOC-yhdisteet kuten asetoni ja TXIB.

Asuntojen huoneilman valvonnan kannalta oleellisten toimenpiderajojen ylittyminen mainitaan erikseen.

VOC-analyysipalvelumme ja akkreditoinnit

  • Huoneilman VOC-analyysi (FINAS-akkreditoitu, ISO 16000-6:2011 standardiin pohjautuva menetelmä) 
  • Bulk-emissioiden analyysi materiaalinäytteestä (FINAS-akkreditoitu, ISO 16000-6:2011 pohjautuva menetelmä) 
  • Pintaemissioiden analyysi FLEC-näytteestä (Nordtest NT Build 484 ja ISO 16000-6:2011 pohjautuva menetelmä)

Näytteiden toimitus

Näytteet voit lähettää postitse, toimittaa suoraan laboratorioon tai näytepostilaatikoihin. Tältä sivulta voit ladata tutkimuspyyntölomakkeet, jotka voit toimittaa joko näytteiden mukana tai sähköpostitse (kiwalab@kiwa.com). Katso näytteiden toimitusohjeet ja -osoitteet tarkempia ohjeita varten.