Elinikätarkastuksessa hyödynnämme useita menetelmiä, joiden avulla havaitaan alkavat vauriot jo ennen kuin ne vaikuttavat tuotantoprosessiin. Näin ollen voitte ennakoida korjaustoimenpiteet ja suunnitella hyvissä ajoin tulevat huoltoseisokit. Tyypillisiä kohteita ovat päähöyrylinjat, tulistinputket, kokoojakammiot ja turbiinien komponentit, joissa komponenttien elinikää rajoittavat muun muassa viruminen ja korroosio.

Voimalaitosten elinikätarkastuksen edut

 • Tukee päätöksenteossa: olipa kyseessä investointi, modernisointi tai laajennus
 • Arvioi jäljellä olevan käyttöiän
 • Mahdollistaa tarkastus- ja testausohjelmien suunnittelun

Laaja tarkastuskokonaisuus päähöyrylinjan tarkastuksiin

Päähöyrylinjan tarkastukset ovat perinteisesti pohjautuneet jäljenne- ja magneettijauhetarkastuksiin. Tarjoamme näiden menetelmien lisäksi laajemman tarkastuskokonaisuuden, joka sisältää kannakoinnin tarkastuksen sekä virumismallinnuksen (FEM). Näiden avulla muodostetaan kokonaiskuva linjan kunnosta ja toiminnallisuudesta sekä voidaan keskittää tarkastukset kriittisimpiin kohteisiin.

Jäljennetarkastus kertoo mikrotason muutoksista

Jäljennetarkastuksella päästään käsiksi materiaalin mikrorakennetason muutoksiin, kuten viruminen ja hajaantuminen, joita tapahtuu korkeanlämpötilan komponenteissa. Ensimmäiset jäljennetarkastukset suositellaan tehtäväksi jo voimalaitoksen rakennusvaiheessa ns. nollapistetarkastuksena ja tämän jälkeen virumisen seuranta tulisi aloittaa noin 100 000 käyttötunnin kuluttua.

Muita elinikätarkastuspalveluitamme

 • magneettijauhetarkastus,
 • kovuusmittaus
 • paksuusmittaukset
 • oksidikalvon paksuusmittaus
 • sekä muut NDT-menetelmät.

Tulistimien elinikätarkastusten yhteydessä suositellaan myös näyteputken ottamista. Näyteputken testauksen ja analysoinnin suoritamme omassa DT- eli rikkovan testauksen laboratoriossamme.

Tyypilliset käyttökohteet

 • Päähöyrylinjat ja tulistimet
 • Turbiinit
 • Säiliöt
 • Kattilat ja prosessilaitteet, laitoskokonaisuudet