• Päähöyrylinjat ja tulistimet
  • Turbiinit
  • Säiliöt
  • Kattilat ja prosessilaitteet, laitoskokonaisuudet

Voimalaitoksen elinikätarkastuksessa selvitetään kriittisten paineenalaisten komponenttien kunto ja annetaan suositukset jatkotoimenpiteistä, kuten korjauksista ja seurantatarkastuksista. Tyypillisiä kohteita ovat päähöyrylinjat, tulistinputket, kokoojakammiot ja turbiinien komponentit, joissa komponenttien elinikää rajoittavat muun muassa viruminen ja korroosio.

Elinikätarkastuksessa käytetään useita tarkastusmenetelmiä, joiden avulla havaitaan alkavat vauriot jo ennen kuin ne vaikuttavat tuotantoprosessiin. Näin ollen korjaustoimenpiteet voidaan ennakoida ja suunnitella hyvissä ajoin tuleviin huoltoseisokkeihin.

Päähöyrylinjan tarkastukset ovat perinteisesti pohjautuneet jäljenne- ja magneettijauhetarkastuksiin. Kiwa Inspecta tarjoaa näiden menetelmien lisäksi laajemman tarkastuskokonaisuuden, joka sisältää kannakoinnin tarkastuksen sekä virumismallinnuksen (FEM). Näiden avulla muodostetaan kokonaiskuva linjan kunnosta ja toiminnallisuudesta sekä voidaan keskittää tarkastukset kriittisimpiin kohteisiin.

Jäljennetarkastuksella päästään käsiksi materiaalin mikrorakennetason muutoksiin, kuten viruminen ja hajaantuminen, joita tapahtuu korkeanlämpötilan komponenteissa. Ensimmäiset jäljennetarkastukset suositellaan tehtäväksi jo voimalaitoksen rakennusvaiheessa ns. nollapistetarkastuksena ja tämän jälkeen virumisen seuranta tulisi aloittaa noin 100 000 käyttötunnin kuluttua. 

Jäljennetarkastuksen lisäksi keskeisiä tarkastusmenetelmiä elinikätarkastuksissa ovat magneettijauhetarkastus, kovuusmittaus, paksuusmittaukset, oksidikalvon paksuusmittaus sekä muut NDT-menetelmät. Tulistimien elinikätarkastusten yhteydessä suositellaan myös näyteputken ottamista. Näyteputken testauksen ja analysoinnin suoritamme omassa DT- eli rikkovan testauksen laboratoriossamme.

Voimalaitosten elinikätarkastuksen edut

  • Tukee päätöksenteossa: olipa kyseessä investointi, modernisointi tai laajennus
  • Arvioi jäljellä olevan käyttöiän
  • Mahdollistaa tarkastus­ ja testausohjelmien suunnittelun

Tyypilliset käyttökohteet

  • Päähöyrylinjat ja tulistimet
  • Turbiinit
  • Säiliöt
  • Kattilat ja prosessilaitteet, laitoskokonaisuudet