XR Spider -säiliöiden tarkastuslaitteisto soveltuu erilaisten säiliöiden lisäksi myös suurten putkien kunnon tutkimiseen. Tarkastuksella saadaan selville rakenteen mahdolliset korroosiokohdat sekä seinämien vahvuudet. Kun materiaalin heikkoudet havaitaan ajoissa, voidaan huolto- ja korjaustoimenpiteet aloittaa ennen kuin ne aiheuttavat vaaratilanteita.

Kiwa Inspectan käytössä oleva XR Spider -säiliöiden tarkastuslaitteisto suorittaa ferriittisten säiliöiden ja suurempien putkien paksuusmittauksen ultraäänitekniikalla. Laitteistolla voidaan suorittaa tarkastus myös hyvin vaikeasti lähestyttävissä kohteissa.

Laitteiston erityinen etu on siinä, että se kiinnittyy magneeteilla tutkittavaan kohteeseen, jolloin telineitä tai nostimia ei välttämättä tarvita. Laitteistoa ohjataan kauko-ohjaimella ja tarkastuksesta saatu mittausdata tallennetaan tietokoneelle. Automatisoidun laitteiston avulla on suurtenkin säiliöiden ainevahvuuden mittaus nopeaa ja luotettavaa. Tarkastuksen jälkeen asiakas saa itselleen kattavan raportin tutkittavan kohteen tilasta.

Selkeä tutkimusraportti asiakkaalle

XR Spider -tarkastuksessa mittausdata tallentuu tietokoneelle, jonka kautta tulokset, arviot ja johtopäätökset voidaan raportoida asiakkaalle havainnollisesti ja tarkasti. Asiakas saa kohteen kunnosta itselleen selkeän ja havainnollisen raportin, jossa kerrotaan kohteen ainevahvuuden muutokset sekä syöpymäkohdat tarkastetulta matkalta. Korroosiokohtien lisäksi asiakkaalle raportoidaan myös seinämien minimipaksuudet.

XR Spider -säiliöiden tarkastuslaitteiston hyödyt asiakkaalle

  • Magneeteilla kohteeseen kiinnittyvä laitteisto mahdollistaa tarkastukset vaikeasti lähestyttävissä kohteissa sekä pienissä ja ahtaissa tiloissa
  • Kattava graafinen raportti antaa selkeän kuvan kohteen kunnosta
  • Tarkastuksessa saadaan selville muun muassa korroosion aiheuttamat materiaalin sisäpinnan syöpymät.