Hissien ja paloturvallisuuden tarkastukset

fi-palo-ja-sammutuslaitteistot_2.jpg

Hissien ja nosto-ovien määräaikaistarkastukset ovat pakollisia laitteiden turvallisen käytön varmistamiseksi. Näiden tarkastusten lisäksi tarjoamme tarkastuksia palo- ja sammutuslaitteistoille ja savupoistojärjestelmille, joiden toiminta kannattaa varmistaa säännöllisesti.

Palvelut hisseille

Osa hissitarkastuksista on lakisääteisiä, jolloin laitteiden omistajilla on vastuu noudattaa viranomaisten asettamia vaatimuksia. Kiwa Inspecta tarjoaa myös lisäpalveluja, kuten takuuaikaisia katselmuksia, kuntoarvioita ja käytettävyyden arviointeja. Näiden palveluiden avulla hissien, liukuportaiden ja näiden laitteistojen turvallisuutta ja käytettävyyttä voidaan entisestään parantaa ja ennakoida tulevia kustannuksia.

Palvelut palo- ja sammutuslaitteistoille

Paloturvallisuuden ja pelastustoimien tarkastuksessa varmistamme pistokokein laitteiden, kuten paloilmoittimien ja sammutus- tai savunpoistojärjestelmien, moitteettoman toiminnan. Tarkistamme myös järjestelmän soveltumisen käyttötarkoitukseensa, huolto- ja kunnossapito-ohjelman ajantasaisuuden, ja että huollot on suoritettu ohjelman mukaisesti. Paloturvallisuuden ja pelastustoimen tarkastusten jälkeen toimitamme pöytäkirjan tarkastuksen tuloksista ja mahdollisista edellytettävistä toimenpiteistä.