Kiinteistölaboratoriomme palvelee koko maassa

Laboratoriomme Oulussa ja Vantaalla palvelevat kiinteistö- ja rakenneteknisiin, rakennusterveys- sekä infrarakennetutkimuksiin erikoistuneita toimijoita ja yksityishenkilöitä koko maassa.

Tarkemmat tiedot tutkimuksista löydät kunkin tutkimuksen omalta tuotesivuilta.

Kiwalab on luotettava ja akkreditoitu

Kiwalab on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T270 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025). Pätevyysalueeseemme kuuluvat sisäilma- ja materiaalinäytteiden mikrobianalyysit, sisäilman VOC-analyysit sekä rakennusmateriaalinäytteiden asbestianalyysit.

Voimme yhdistää tulokset kuntotutkijoidemme näkemyksiin

Laboratoriomme on osa kiinteistö- ja rakenneteknisiin palveluihin keskittyviä palvelujamme. Siksi osaamme yhdistää analyysitulokset kokeneiden kuntotutkijoiden näkemyksiin ja pureutua mahdollisten ongelmien syihin.

Kuntotutkimuspalvelut

Oma laboratorio tuo merkittävää etua tutkimuspalveluihin: sen ansiosta näytteitä voidaan ottaa joustavasti ja aina kattava määrä. Myös tutkimushankkeen aikataulutus helpottuu, kun analyysit tulevat saman katon alta. Rakennusterveyteen ja sisäilmaan liittyviin palveluihimme kuuluvat mm. sisäilmaan liittyvät kartoitukset ja tutkimukset, ilmanvaihdon tutkimukset ja neuvonta- ja koulutuspalvelut.

 • Rakennusmateriaaleissa esiintyvien haitallisten kemiallisten yhdisteiden kuten PAH- ja PCB-yhdisteiden kartoittaminen on rakennusterveys- ja työturvallisuuskysymys. Analytiikka tukee kiinteästi lakisääteisiä vaarallisen jätteen selvityksiä ja rakennetun ympäristömme riskien hallintaa
  Näytä
 • Sisäilmasta ja rakennusmateriaalinäytteistä tehtävät VOC-tutkimukset tukevat rakenteellisia kuntotutkimuksia ja sisäilman kuntotutkimusta. Analyysista saatava raportti auttaa korjaussuunnittelun toimenpidepäätöksissä. Analytiikka palvelee parhaiten osana asiantuntevaa näytteenottoa.
  Näytä
 • Betoninäytteiden mikrorakennetutkimus ja ohuthietutkimus selvittävät betonirakenteen kunnon, vaurioiden levinneisyyden sekä betonin pakkasenkestävyyden. Tutkimuksen pohjalta voidaan arvioida rakenteen korjaustarve tulevaisuudessa. Tutustu täällä.
  Näytä
 • Sisäilmamittaus eli sisäilman mikrobianalyysi sekä materiaalinäytteiden mikrobianalyysit Kiwa Inspectan mikrobilaboratoriosta, joka on FINAS-akkreditoitu.
  Näytä
 • Laboratoriomme asbestianalyysit selvittävät asbestin esiintymisen rakennusmateriaaleissa ja asbestilaadun. Kiinteistölaboratoriomme ottavat näytteitä vastaan kaikkialta Suomesta.
  Näytä