Services

 • Rakennusmateriaaleissa kuten vesieristeissä esiintyvien polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) kartoittaminen on rakennusterveys- ja työturvallisuuskysymys.
  Näytä
 • Projektinjohtajalla on ratkaiseva rooli johtavana konsulttina rakennuttamishankkeissa. Kiwa Inspectalta saat asiantuntevaa projektinjohtoa, hankesuunnittelusta valvontaan.
  Näytä
 • Kiwa Inspecta suorittaa puhdastilojen mittaukset, luokitusmittaukset, hiukkasmittaukset, suoja- ja vetokaappien mittaukset sekä LIV-kaapin tarkistukset mittaukset oikea-aikaisesti ja asiantuntemuksella.
  Näytä
 • Kiwa Inspecta hallitsee laajan valikoiman erilaisia mittausmenetelmiä, joiden avulla voidaan selvittää sisäilman fysikaalisia olosuhteita ja sisäilmassa esiintyvien epäpuhtauksien määrää ja laatua.
  Näytä
 • Systemaattinen ja laaja vaurioanalyysi tarjoaa työkaluja häiriöiden syiden ja vaikutusten selvittämiseksi. Selvityksessä voidaan arvioida muun muassa rakenteellista eheyttä, turvallisuutta sekä häiriön mahdollisia vaikutuksia muiden käytössä olevien laitteiden toimintaan.
  Näytä
 • Rakenteiden monitoroinnin palvelu tarjoaa ajantasaista tietoa rakenteen tilasta ja sen muutoksista. Ota yhteyttä!
  Näytä
 • Näkyvä kosteusvaurio tai home on viimeinen syy ryhtyä toimenpiteisiin. Kosteus- ja homevaurion laajuuden arvioimiseksi tehdään rakennetekninen arvio.
  Näytä
 • Automaatiotutkimuksissa tutkitaan ilmanvaihdon, jäähdytyksen ja lämmityksen toiminnan ja säädöt. Kunnon selvittämiseen saattaa myös riittää arvioluonteinen perehtyminen.
  Näytä
 • Betoninäytteiden mikrorakennetutkimus ja ohuthietutkimus selvittävät betonirakenteen kunnon, vaurioiden levinneisyyden sekä betonin pakkasenkestävyyden. Tutkimuksen pohjalta voidaan arvioida rakenteen korjaustarve tulevaisuudessa. Tutustu täällä.
  Näytä
 • Toimiva ilmanvaihto on edellytys raikkaalle sisäilmalle. Sisäilman laatu ja ilmanvaihdon mittaus Kiwa Inspecta ilmanvaihdon kuntotutkimuksella. Ota yhteyttä!
  Näytä
 • Hiilivetykameralla voidaan visualisoida metaanin ja muiden hiilivetykaasujen vuodoista aiheutuvat päästöt.
  Näytä
 • Ultraäänitutkimus antaa parhaat edellytykset vaurioiden selvittämiseen rakenteita avaamatta ja rikkomatta.
  Näytä
 • Lakisääteinen energiatodistus kertoo kiinteistön energiatehokkuudesta. Kiinteistön energiatodistus säästää kustannuksissa. Ota yhteyttä!
  Näytä
 • Kiinteistöjen tutkimuksiin koulutettujen homekoirien avulla vähennetään rakenteiden tarpeetonta avaamista.
  Näytä
 • Ilmatiiveystutkimus eli ilmatiiveysmittaus paljastaa mahdolliset ulkovaipan vaurioriskit ja energiavuodot. Tiiviissä rakennuksessa sisäilma on hyvälaatuinen, eikä vedontunnetta esiinny. Kosteus ei pääse tunkeutumaan tai kondensoitumaan rakenteisiin.
  Näytä
 • Julkisivun kuntotutkimus ja parvekkeiden kuntotutkimus kannattaa toteuttaa riittävän ajoissa. Lue lisää ja ota yhteyttä!
  Näytä
 • Puhdastilalla tarkoitetaan tilaa, jonka hiukkaspitoisuus on luokiteltu ja sitä valvotaan. Tarvittaessa voidaan valvoa myös muitakin asiaankuuluvia suureita, kuten lämpötilaa, kosteutta, paine-tasoja ja ilman biokontaminaatiota (mikrobien määrää). Lue lisää!
  Näytä
 • Rakennesuunnittelu Kiwa Inspectalta talosaneerauksista taloyhtiöiden peruskorjaushankkeisiin sekä suuriin julkishallinnon kohteisiin.
  Näytä
 • Koekuormituksessa arvioidaan sillan mahdollinen painorajoitustarve normaalille ajoneuvoasetuksen mukaiselle ajoneuvoliikenteelle.
  Näytä
 • Kattorakenteet ovat jatkuvasti voimakkaiden kuormitusten armoilla. Laajarunkohallit kuten myymälät, urheiluhallit tai maneesit ovat erityinen riskiryhmä. Kiwa Inspectan kattorakenteiden optisella monitoroinnilla riskit pienenevät. Tutustu täällä!
  Näytä