Taso 3: Akkreditoitu koneturvallisuusmestari

Pätevyyden hakeminen

Pätevöitymisohjelman ylimmällä tasolla suoritetaan akkreditoidun koneturvallisuusmestarin pätevyys. Akkreditoidun koneturvallisuusmestarin pätevyyttä hakeva henkilö jättää hakemuksen pätevyyden arvioimiseksi akkreditointielimelle (Inspecta Tarkastus Oy:lle). Hakemus löytyy täältä.

Pätevyyden edellytykset

Akkreditoidun koneturvallisuusmestarin pätevyyttä hakevalta edellytetään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa sekä koneturvallisuuteen liittyvää työkokemusta vähintään 24 kk. Koneturvallisuuteen liittyvä työkokemus tulee olla hankittuna ennen pätevyyden myöntämishetkeä, toisin sanottuna hakuvaiheessa vaadittavaa työkokemusta ei vielä tarvitse olla kokonaisuudessaan kasassa. Hakemuksen liitteenä hakija toimittaa kopiot tarvittavista tutkintotodistuksista ja työkokemusvaatimuksen täyttyessä työtodistukset, joista ilmenee, paljonko ja millaisia koneturvallisuuteen liittyviä työtehtäviä hakija on tehnyt. Hakemus ja kopiot todistuksista toimitetaan sähköisesti osoitteeseen fi.koneturvallisuus@kiwa.com.

Pätevyyden suorittaminen

Akkreditoiduksi koneturvallisuusmestariksi pätevöidytään suorittamalla ensin pätevöitymisohjelman alemmat tasot (Koneturvallisuuskortti ja akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan pätevyys). Tämän jälkeen osaamista täydennetään suorittamalla kolme muuta Kiwa Inspectan koneturvallisuuskoulutusta. Nämä kolme koulutusta ovat hakijan vapaasti valittavissa Kiwa Inspectan koneturvallisuuskoulutusten tarjonnasta. Kunkin vapaasti valittavissa olevan koulutuksen jälkeen suoritetaan kirjallinen koe koulutuksen aihepiiristä.

Ilmoittautuminen

Koulutuksiin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan esim. koulutusten internet-sivujen kautta (www.kiwa.com/fi/koneturvallisuus). Koulutusten aihepiiriä käsittelevät kirjalliset kokeet tehdään oman työn ohessa kunkin koulutuksen jälkeen, ja kokeet palautetaan kahden viikon kuluessa koulutuksesta sähköisesti osoitteeseen fi.koneturvallisuus@kiwa.com

Harjoitustyö

Koulutuskohtaisten kirjallisten kokeiden läpäisemisen lisäksi akkreditoidun koneturvallisuusmestarin pätevyyttä hakevalta edellytetään pätevyyskokeisiin sisältyvän harjoitustyön hyväksyttyä suoritusta pätevyysohjelman suorittamisen loppuvaiheessa. Harjoitustyötä suunnitellessasi ota yhteyttä osoitteeseen fi.koneturvallisuus@kiwa.com tarkemman ohjeistuksen saamiseksi.

Pätevyystodistus ja -kortti

Koulutusohjelmaan sisällytettävät koulutukset ja pätevyyskokeet on suoritettava viiden vuoden aikana aloituspäivästä. Tarvittavat koulutukset suorittaneille, teoria- ja pätevyyskokeet läpäisseille sekä muut kriteerit täyttäville akkreditointia hakeneille henkilöille myönnetään akkreditoidun koneturvallisuusmestarin pätevyystodistus (Kiwa Inspectan sertifikaatti) sekä pätevyyskortti osoituksena pätevyydestä. Pätevyystodistus ja -kortti toimitetaan annettuun osoitteeseen postitse pätevyyden todentamisen jälkeen.