• Harusvoimamittarit

  Vaijereiden kireyden mittaamiseen käytetään harusvoimamittareita, jotka näyttävät vaijerien kireyden. Kiwa Inspecta kalibroi harusvoimamittareita, jotka mittaavat enintään 100 kN harusvetovoimaa vaijeripaaksuuksille 6-18 mm.

  Lue lisää
 • Voimalaitteiden ja voima

  Suoritamme voimalaitteiden kalibrointeja alueella 1N – 3MN puristusvoimaa ja 1N – 500kN vetovoimaa.

  Lue lisää
 • Virtaus- ja lämpöenergia

  Lämpöenergiamittausten kalibroinneissa, joka on akkreditoitu* suure, hyödynnetään Kiwa Inspectan clamp-on-ultraäänimittarilla tehtäviä tilavuusvirtausten kenttäkalibrointeja.

  Lue lisää
 • Pastörointiprosessi

  Miksi validointi? Validointien avulla prosessin todellinen suorituskyky saadaan selville. Asiakkaan kanssa yhteistyössä suunniteltujen validointien avulla pastörointiprosessit tuodaan myös jatkuvan seurannan piiriin.

  Lue lisää
 • Terveydenhuollon laitteet

  Kalibrointia tehdään esimerkiksi höyryautoklaaveille ja desinfektiopesukoneille, joiden validoinnin yhteydessä kalibroidaan laitteiden toimintaa ohjaavat mittalaitteet.

  Lue lisää
 • Massan punnituspalvelu

  Kymmeniä tonneja punnitsevat vaa’at ovat kalliita, joten niitä ei usein haluta ostaa satunnaisia punnituksia varten.

  Lue lisää
 • Lämpömittarit ja painemittarit

  Lämpömittareiden ja painemittareiden kenttäkalibroinnissa kalibroinnit suoritetaan asiakkaan tiloissa toiminnan juurikaan häiriintymättä. Tämä on paitsi helppoa, myös monissa tilanteissa ainoa vaihtoehto.

  Lue lisää
 • Laboratoriokalibrointi

  Kalibroinnin avulla parannetaan mittausten tarkkuutta ja laitteiston suoritusky­kyä. Säännöllisellä laittei­den kalibroinnilla varmennetaan mittausten tarkkuus ja luotettavuus sekä laitteiston suorituskyky.

  Lue lisää
 • Mittauslaitteet

  Mittauksissa tarkkuus ja luotettavuus ovat luonnollisesti keskeisimpiä tekijöitä. Siksi on tärkeää huolehtia mittalaitteiden säännöllisestä kalibroinnista ja stabiiliudesta.

  Lue lisää