Akkreditoitua kalibrointia

Ympärillämme on jatkuvasti erilaisia mittareita, joihin luotamme. Mieti esimerkiksi auton nopeusmittaria. Mitä tapahtuisi, jos se näyttäisi väärin? Kalibroidut mittalaitteet varmistavat, että arkemme sujuu mahdollisimman sujuvasti.

Mitä kalibrointi sitten on? Mittauslaitteen kalibroinnissa verrataan mittalaitetta toiseen laitteeseen, jonka tiedetään näyttävän oikein. Kalibroinnissa ei viritetä mittaria, vaan selvitetään kuinka lähelle oikeaa mittari näyttää. Usein mittarin käyttäjän on voitava ottaa mittarin virhe huomioon mittausta tehdessään.

Miksi kalibrointia tehdään? Jos esimerkiksi lääkkeen valmistuksessa käytettävän lämpömittarin lukema näyttää väärin, lääkkeen laatu voi heiketä. Mitä voi käydä, jos teollisuuskoneen kierroslukumittari tai painemittari osoittaa väärin? Silloin koneen käyttäjä voi olla vaarassa, tai kone voi rikkoutua tai tuotteiden laatu voi kärsiä. Jos energiamittari ei toimi energialaitoksella, energiankäyttäjä voi selvitä pienemmällä laskulla, mutta energialaitoksen johtaja ei varmasti ole tyytyväinen. Jos siis mittari ei toimi oikein, voi sen käyttäjälle syntyä laatuongelmia, turvallisuusriskejä, energiahukkaa tai ympäristöongelmia.

Monilla yrityksillä kalibrointi on osa laadunvarmistuksen suunnitelmaa ja sen toteuttaminen on suunniteltu osana laatujärjestelmää. Lisäksi yrityksellä saattaa olla tavoitteita, joita kalibrointi tukee, esimerkiksi tavoite päästä tietyn laatustandardin tasolle. Oman laadunvarmistuksen lisäksi säännöllisillä mittalaitteiden kalibroinneilla voidaan osoittaa asiakkaille, että laitteet toimivat oikein.

Yleensä, kun mittauslaitteet on kalibroitu ja ne toimivat oikein, yhteiskunta ja palvelut toimivat. Esimerkiksi sähköä tulee pistorasiasta, patterit lämpenevät ja netti toimii. Kiwa Inspecta kalibroi mm. energia- ja virtausmittareita, paine- ja lämpömittareita, pituusmittauslaitteita, momenttia mittaavia laitteita, sähkömittareita, voimalaitteita ja vaakoja.

Miksi sinun kannattaisi valita kalibrointikumppaniksi Kiwa Inspecta? Syitä on monia, mm. laaja tarkastus- ja tutkimuspalveluiden tarjonta ja valtakunnallinen palveluverkko. Voimme tarjota kalibroinnin lisäksi myös esimerkiksi lakisääteiset varmennuspalvelut ja monia muita teollisuuden, kiinteistöjen ja laadunvarmistuksen palveluita. Valtteinamme ovat asiantuntemus ja pyrkimys erinomaiseen asiakaskokemukseen. Näiden syiden lisäksi laadukkaan kalibrointipalvelun varmistaa Finasin akkreditoima kalibrointilaboratorio (K004). Akkreditoinnin ansiosta mittaustuloksemme ovat jäljitettäviä kaikkialla maailmassa.

Mittauslaitteen kalibroinnin etuja

  • Liiketoiminnalliset johtopäätökset perustuvat luotettaviin mittauksiin
  • Asiantunteva ja akkreditoitu kalibrointipalvelu lisää luotettavuutta
  • Mittauslaitteiden kalibrointi ei haittaa tai pysäytä tuotantoprosessia
  • Laatuvaatimusten täyttymistä voi arvioida kalibrointitodistuksen tiedoilla
  • Käyttöönottokalibrointi tuo luotettavuutta mittaukseen alusta asti
  • Vältetään kustannukset virheellisistä mittauksista oikein ajoitetulla kalibroinnilla