Mitä kaikkea Kiwa pystyy tarkastamaan puolestani?

Pystymme tarkastamaan käytännöllisesti katsoen melkein kaiken mahdollisen joko paikan päällä tai etänä. Taitavat ja kokeneet tarkastajamme kaikkialla maailmassa toimivat useilla asiantuntija-aloilla. Seuraavassa listassa on vain muutama esimerkki aloista, joilla toimimme.

  • Säiliövarastot sekä maan alla, että pinnalla, jotka on asennettu tilapäisesti tai pysyvästi.
  • Painelaitteet, kuten säiliöt, putkistot, pumput, kompressorit ja muut astiat.
  • Nostolaitteet, jotka vaihtelevat nostokurjista ja nostureista vuoristoratoihin.
  • Kiinteistöt toimistorakennuksista kotiympäristöihin, jotka tarkastamme kaikenlaisten riskien varalta koskien ilmanvaihtoa, sähköä, paloturvallisuutta ja niin edelleen.
  • Huoltoasemat turvallisuuden, huollon, lainmukaisten vaatimusten ja ympäristönäkökulmien varalta.
  • Maanalaiset linjat, putket ja kaapelit, jotka kuljettavat mitä tahansa nesteitä, kaasuja tai virtoja.
  • Pinnat esimerkiksi vesitiiviyden varalta tai urheilutiloissa.
  • Infrastruktuuri, josta esimerkkinä teiden kunto ja kestävyys, siltojen rakentaminen ja yleinen turvallisuus.
  • Paloturvallisuus, kuten palonsammutusjärjestelmät.
  • Vaaralliset materiaalit ja aineet, kuten, asbesti, keraamiset kuidut ja asuin- ja työympäristöistä merellä sijaitseviin alustoihin.