Kiwa Inspectan asbestikartoitus ja haitta-ainekartoitus voidaan suorittaa kaikentyyppisille kiinteistöille. Asbestikartoituksen ja haitta-ainekartoituksen tarkoituksena on paikallistaa rakenteissa tai järjestelmissä esiintyvät terveydelle tai ympäristölle vaaralliset materiaalit ja aineet sekä niiden laatu ja määrä. Kartoituksesta laaditaan kattava raportti, jonka tavoitteena on hallita korjaus- ja purkutöiden aikaisia sekä niiden jälkeisiä terveys- ja ympäristöriskejä.

Asbestikartoituksen ja haitta-ainekartoituksen edut

  • Terveysriskien välttäminen asbestikartoituksen tuloksena
  • Haitta-aineiden kartoitus kiinteistöissä
  • Haitta-aineiden purkuun, poistoon ja hallintaan tarvittava oikeaoppinen ohjeistus