Laboratoriomme Oulussa ja Vantaalla tuottavat analyysipalveluita kiinteistö- ja rakenneteknisiin, rakennusterveys- sekä infrarakennetutkimuksiin erikoistuneille toimijoille ja myös yksityishenkilöille. Kiwalab analysoi materiaali- ja ilmanäytteistä asbestin ja muut haitta-aineet, VOC- ja PAH-yhdisteet sekä mikrobit, sekä selvittää betonirakenteen kunnon mikrorakennetutkimuksin. Laboratoriomme ottavat vastaan näytteitä kaikkialta Suomesta.

Oma laboratorio tuo merkittävää etua tutkimuspalveluihin: sen ansiosta näytteitä voidaan ottaa joustavasti ja aina kattava määrä. Myös tutkimushankkeen aikataulutus helpottuu, kun analyysit tulevat saman katon alta.

Kiwalabin vahvuutena on kontekstiosaaminen. Laboratorio toimii osana Kiwa Inspectan kiinteistö- ja rakenneteknisiin palveluihin keskittyvää toimialaa. Pelkkien numerotietojen sijaan Kiwalab yhdistää analyysitulokset kokeneiden kuntotutkijoiden näkemyksiin ja pureutuu mahdollisten ongelmien syihin.

Kiwalab on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T270 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025). Pätevyysalueeseemme kuuluvat sisäilma- ja materiaalinäytteiden mikrobianalyysit,sisäilman VOC-analyysit sekä rakennusmateriaalinäytteiden asbestianalyysit.

Hyvä asiakkaamme, pakkaathan asbestinäytteet huolellisesti suljettavaan pussiin ennen toimitusta laboratorioon!

Toimipisteemme