Talotekniikan avulla kiinteistön eri toiminnoille tuotetaan hallitut olosuhteet mm. ilman, lämmön, käyttöveden, energian, sähkön ja tietoliikenteen osalta. Tekniikalla voidaan lisätä myös turvallisuutta ja vähentää liikkumisesteitä.

Talotekniikkaan sisältyvät LVI- (lämpö, vesi, ilmanvaihto), sähkö-, jäähdytys-, kulunvalvonta-, puhelin ja tietoliikenne-, palontorjunta ja rakennusautomaatiojärjestelmät.