Mitä kalibrointi on?

Tarkkuus on tärkein tekijä mittauksissa. Siksi on tärkeää kalibroida ja seurata säännöllisin väliajoin mittauslaitteitasi esimerkiksi massan, tilavuuden, pituuden, sähkön, paineen ja lämmön mittaamisessa. Kalibrointiprosessissa mittarin näyttölukemia verrataan jäljitettävissä oleviin kansallisiin ja kansainvälisiin mittausstandardeihin. Kiwa pystyy suorittamaan puolestasi kalibrointeja monille mittauslaitteille.