Amiedu ja yrityskohtainen koulutus ympäristöjärjestelmän rakentamisesta

Kuva: Kiwa Inspectan kuvapankki 

Tilaus: Yrityskohtainen koulutus aiheesta ”Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ISO 14001:2015 -standardin mukaisesti”

 

Pirkko-Liisa Backlund, Amiedu. Kuva: Amiedu

Tilaaja: Projektipäällikkö Pirkko-Liisa Backlund, Amiedu
Koulutuksen järjestäjä: Inspecta Sertifiointi Oy
Kouluttaja: Tuulikki Lammi   
Koulutuksen ajankohta ja kesto: Maaliskuu 2018, 1 päivä
Kohderyhmän koko: 10 henkeä

Tausta

Millainen tarve kouluttamisen taustalla oli? 

Olemme hakemassa ISO 14001-standardoitua ympäristösertifikaattia, jonka valmistelu lähti liikkeelle jo viime vuonna. Olemme käyneet läpi sertifikaatin meille asettamia vaatimuksia monipuolisella kokoonpanolla, eli varsinaisella projektiryhmällä, jota vahvistimme pienryhmillä, jotka miettivät ympäristöjärjestelmän eri aspekteja ja niiden käytäntöön viemistä. Halusimme saada tukea ja varmistaa, että olemme tehneet oikeita asioita ja ymmärtäneet ISO 14001 -vaatimukset oikein eli halusimme saada ulkopuolisen näkemyksen siihen, että olemme oikealla tiellä.

Mitkä tekijät johtivat koulutuksen tilaamiseen Kiwa Inspectalta?

Kiwa Inspectan koulutustoiminta oli jo tuttua, sillä osallistuin itse aikaisemmin sen avoimiin koulutuksiin. Toinen näistä oli Ympäristöjärjestelmän ISO 14001 rakentaminen ja toinen uudet ISO 14001 -vaatimukset selkokielellä. Kiwa Inspecta on myös auditoinut laatujärjestelmämme ISO 9001 -standardin mukaisesti ja siitäkin yhteistyöstä oli hyvät kokemukset. Harkitsimme myös muiden yhteistyökumppaniemme käyttöä, joilta pyysimme myös tarjouksia. Heillä on itsellään myönnetyt ympäristösertifikaatit mutta päädyimme siihen, että saamme parhaan näkemyksen koulutusalan yrityksen ympäristöasioihin juuri Kiwa Inspectalta. 

Millainen koulutus tilattiin?  

Koulutuksessa käytiin läpi rakenteilla olevan ympäristöjärjestelmämme haasteet ja vahvuudet standardin näkökulmasta. Olemme kohta kohdalta rakentaneet ympäristöjärjestelmäämme ISO 14001-standardin mukaisesti ja pohtineet, mitä meillä käsityksemme mukaan on, mitä ei ole ja mitä pitäisi vielä tehdä? Tästä muodostui koulutuksen ydin, jota pohdimme ympäristöjärjestelmää rakentavassa projektiryhmässä. Projektiryhmän jäsenet toimivat omissa pienryhmissä, jotka tutkivat vaatimusten eri osa-alueita joita ovat esimerkiksi viestintä, konkreettiset tavoitteet ja mittarit sekä kestävä kehitys tutkintosisällöissä ja kurssimateriaaleissa.

Palvelun Toimitus

Kuvaile palvelua/koulutusta teidän näkökulmastanne. Miten se sujui?

Hyvin sujui. Saimme sen mitä haettiin ja haluttiin ja Tuulikkihan on todella aivan loistava kouluttaja. Meidän tiimillä on hurjasti ajatuksia ja ideoita, joten tämä auttoi keskittymään oleelliseen.

Liittyikö tilaamiseen tai toimitukseen haasteita? Miten ne ratkaistiin?

Osallistujamäärän kanssa vekslattiin vähän. Muutama ilmoitti ensin, ettei halua osallistua mutta muuttikin sitten mielensä. Kiwa Inspecta hoiti kuitenkin asian hyvin joustavasti.

Mihin olette erityisen tyytyväisiä?

Todella asiantuntevaa ja ammattimaista palvelua. Oli upeaa, että koulutuksessa mentiin käytännön asioihin ja näkökulma oli juuri meidän työhömme sovellettua. Vaikka standardikieli on usein abstraktia, kouluttajan ote oli hyvin käytännönläheinen ja koulutuksen sisältöä oli helppoa ymmärtää.  

Lopputulos

Millaista palautetta muualta organisaatiosta olet kuullut koulutuksen onnistumisesta?

Kaikin puolin positiivista. Yksityiskohtaisuudesta taisi olla eri näkemyksiä – ehkä taustalla ovat eri tarpeet ja liian syvällinen tieto yhdelle on toiselle juuri sopivaa.

Ovatko hyödyt näkyneet teille jo jotenkin?

Lähdimme heti pureutumaan havaittuihin haasteisiin ja hyödyntämään koulutuksessa saatuja malleja, joista koulutuksessa äkkäsimme hyötyvämme. Tarkoituksena on esitellä työmme tuloksia eteenpäin piakkoin ja esittelemme projektin tilanteen myös johtoryhmän kanssa. 

Mitä teille jäi mieleen tärkeimpinä oppeina tai tärppeinä?

Vastuunjaon merkitys ja tarve prosessille, joka mahdollistaa jatkuvan parantamisen. Lisäksi SWOT-analyysin hyödyntäminen.

Miten aioitte viestiä/olette viestineet kouluttautumisesta?

Projektipäällikkönä olen kirjoittanut asiasta sisäisiä uutisia ja jakanut linkit materiaaleihimme. Lisäksi aiheesta on tehty videoita, jotka löytyvät intranetistämme. Ulkoisesti ympäristöjärjestelmän rakentamisesta on kerrottu Amicase-sidosryhmälehdessämme.  Lisäksi järjestämme erilaisia tapahtumia, joissa asiaa käsitellään.  

Millaisin adjektiivein kuvailisit kokemuksesi lopputulosta?

Vaikuttava ja loistava.