Kiwa Inspecta merkittävässä roolissa Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan menestyksekkäässä rakennusprojektissa

Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, Metsä Groupin moderni biotuotetehdas Äänekoskella, valmistui aikataulussaan elokuussa 2017. Kiwa Inspecta vastasi biotuotetehtaan rakennusprojektin NDT-tarkastuksista.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas oli poikkeuksellinen hanke Suomessa: projektin budjetti oli 1,2 miljardia euroa ja se valmistui suunnitellusti aikataulussaan. Kunnianhimoa Metsä Groupilta ei puuttunut, sillä rakennusprojektin tarkka aikataulu tehtaan käynnistymisaikaa myöten oli tiedossa jo tehtaan suunnitteluvaiheessa.

”Rakennusprojekti eteni aikataulun mukaisesti ja lopulta tehdas käynnistyi 7 minuuttia etuajassa. Tämä on erinomainen saavutus, sillä kyseessä on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos”, sanoo Kiwa Inspectan myyntijohtaja Jukka Verho.

Tiivis yhteistyö on tärkeää

Kiwa Inspectan rooli rakennusprojektissa oli merkittävä, sillä se oli vastuussa kaikista tehdasprojektin NDT-tarkastuksista. Biotuotetehtaan päälaitetoimittajia olivat Valmet ja Andritz.

”Keskustelimme tasavertaisesti kaikkien tahojen kanssa ja tarkastustieto kulki heille samanaikaisesti ja tasapuolisesti. Jokainen käynnissä olevan tehtaan vieressä olevalla ahtaalla rakennustyömaalla työskennellyt urakoitsija tiesi, kuka tekee mitäkin ja milloin. Siitä oli merkittävää hyötyä muun muassa töiden ennakoinnissa ja turvallisuusseikkojen huomioinnissa”, sanoo Verho.

Kiwa Inspectan asiantuntijat toimivat samassa aikataulussa asentajien ja muiden rakentajien kanssa. He pitivät huolen siitä, että kaikki paikalla olleet tiesivät, onko jokin tarkastus tehty vai tekemättä.

”Kiwa Inspectan rooli helpotti projektia asiakkaan näkökulmasta merkittävästi. Meillä oli vain yksi rajapinta, jonka kautta viesti meni nopeasti kaikille osapuolille”, sanoo biotuotetehtaan projektipalveluiden johtaja Ossi Puromäki

”Painelaitetarkastuksissa meidän asiantuntijat olivat mukana sekä ulkomailla tapahtuvassa konepajavalmistuksessa että asennuksissa paikan päällä. Läsnäolomme koko valmistusketjun aikana helpotti niin toimittajan kuin tilaajankin arkea”, sanoo Kiwa Inspectan toimialapäällikkö Markku Virtanen.

”Jos päivällä hitsattiin, niin työn jälki tarkastettiin illalla ja yöllä. Tarkastuksen tulokset olivat saatavilla jo aamupäivällä. Näin työ eteni tarkastuksista huolimatta ja palaute oli lähes reaaliaikaista”, kehuu Puromäki.

Puromäen mukaan Kiwa Inspectan asiantuntijat katselivat esimerkiksi painelaitteita asiakkaan silmin. Matkan varrella ilmaantuneisiin haasteisiin etsittiin aina ratkaisut.

”Meillä oli yhteinen tavoite ja yhteinen aikataulu. Jos ilmaantui yllätyksiä, niin kykenimme reagoimaan niihin nopeasti. Yhteistyö oli erittäin tiivistä”, Verho alleviivaa.

Lupa-asioihin tulee varautua hyvissä ajoin

Kiwa Inspecta oli mukana projektissa jo suunnitteluvaiheesta lähtien ja varmisti, että NDT-tarkastukset etenivät samassa tahdissa laitoksen valmistumisen kanssa. Muun muassa viranomaisten vaatimat lupa-asiat oli huolella valmisteltu, jotta viivästyksiltä vältyttäisiin.

Keskeisiä viranomaisia biotuotetehtaan rakennusprojektissa olivat muun muassa Tukes ja paloviranomaiset. Ympäristöviranomaiset puolestaan arvioivat ympäristövaikutuksia jo ennen investointia. Kyse on ennakkoluvista, jotka voivat vaikuttaa investoinnin toteutumiseen.

”Autoimme projektiorganisaatiota oikeanlaisia valintoja ja vaatimaan toimittajilta oikeanlaista dokumentaatiota, ettei lopullista viranomaisten hyväksyntää haettaessa törmätä yllätyksiin tai puutteisiin”, sanoo Verho.

Aina tulee yllätyksiä – kyse on kyvystä reagoida niihin

Huolellisesta etukäteissuunnittelusta huolimatta biotuotetehtaan kokoisessa rakennusprojektissa tulee aina eteen yllätyksiä. Tällöin tiivis yhteistyö auttaa ratkaisemaan ongelmat nopeasti. Ei ole poikkeuksellista, että tehtaassa on useita ratkaisuja, jotka eivät vastaa alkuperäistä suunnitelmaa.

”Jos työmaalle toimitetaan esimerkiksi eri materiaalia kuin on tilattu, teemme materiaalimittaukset ja selvitämme, voiko sitä käyttää. Mitään ei katsota läpi sormien. Tehtävämme on ratkoa standardeihin, laatuun ja moneen muuhun seikkaan liittyviä ongelmia”, Verho sanoo.

Kiwa Inspecta kävi jatkuvaa vuoropuhelua vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja markkinoille saattamisen haasteista muiden rakennusprojektissa mukana olleiden tahojen kanssa. Tämän ansiosta mahdollisiin poikkeamiin päästiin nopeasti kiinni, eivätkä korjaustoimenpiteet aiheuttaneet muutoksia projektin aikatauluun.

”Saimme tästä rakennusprojektista valtavasti kokemusta, jota voimme hyödyntää laatiessamme tulevia projektisuunnitelmia. Toimimme laajalla rintamalla, jonka ansiosta työ sujui useassa kohteessa yhtä aikaa”, päättää Virtanen.