Metson (aiemmin Metso Outotec) prosessiturvallisuuden turva-automaatio uusittiin turva-automaatiostandardin muutoksen ja kasvaneiden asiakasvaatimusten myötä

referenssi

Metso Outotec on tehnyt turva-automaatioprojekteja pitkään, mutta uuden turva-automaatiostandardin tiukentuneiden vaatimusten sekä asiakkaiden vaatimustason nousun myötä päädyttiin uusimaan koko prosessiturvallisuuden turva-automaation suunnitteluohjeistus. Matti Raninen, Kiwa Inspectan automaatio-, prosessi- ja koneturvallisuuden johtava asiantuntija, valikoitui kumppaniksi tähän tehtävään sopivan asiantuntijuuden ja aikaisemman yhteistyön kautta.

Juha Karttunen, Senior Manager - Plant Automation, Metso Outotec, vastaa työssään yhtiön prosessiautomaation kehityksestä. Vuonna 2017 julkaistiin prosessiteollisuussektorille uusi turva-automaatiostandardi tuoden uusia vaatimuksia. Samaan aikaan alalla lisääntyi tietoisuus standardeista ja asiakaskunnan vaatimukset kasvoivat. Näiden muutosten myötä Metso Outotecillä päädyttiin uusimaan prosessiturvallisuuden turva-automaation suunnitteluohjeistus sekä siihen liittyvä Functional safety -ohjelmakirjasto alusta asti. Projektia tehtiin vuosina 2018-2020 ja kumppaniksi tähän työhön valikoitui Kiwa Inspectan Matti Raninen.

Karttunen ja Raninen tunsivat toisensa jo ennestään, joten yhteistyöhön tämän projektin osalta oli helppo ryhtyä. Tärkeimpänä valintakriteerinä oli Ranisen erityisosaaminen turva-automaatiostandardeista sekä toimialaosaaminen. Aikaisempien yhteisten projektien myötä tiedettiin jo etukäteen, että yhteistyö toimii ja toiseen voi luottaa.

”Yhteistyö on sujunut mutkattomasti. Matilla on paljon osaamista tästä aiheesta ja hän toimii oma-aloitteisesti ja luotettavasti. Jos annamme tehtävän, niin Matti vie sen maaliin kuten on sovittu.” sanoo Karttunen.

Ulkoinen kumppani tasaa työkuormaa ja tukee projekteissa

Metso_outotecMetso Outotec haluaa projekteihin ennen kaikkea parhaat tekijät, joita tarpeen mukaan otetaan talon ulkopuolelta. Yhtiöllä on myös tahtotilana ostaa ulkoista erityisosaamista projektiluonteisiin tehtäviin, sillä se helpottaa kokonaistyökuorman hallintaa. Useita projekteja voi myös olla käynnissä samanaikaisesti, jolloin tehokas alihankinta on entistä tärkeämpää.

Osa realiteeteista, kuten tietyt käytettävät instrumentit oli valittu jo ennen turva-automaation suunnitteluohjeistuksen aloitusta, ja niiden mukaan piti päästä etenemään. Ranisen toimialaosaaminen on ollut arvokasta niissä tilanteissa, kun on jouduttu tekemään tulkintoja tai muutosehdotuksia. Yhteistyön myötä esiin tulevat löydökset eivät ole aina mukavia, mutta ne ovat tärkeä osa tekemistä ja mahdollisesta takapakista huolimatta löydökset on aina korjattu.

Juha_Karttunen_Metso_Outotec

”Olemme aina saaneet Kiwa Inspectalta osaavaa henkilökuntaa tarpeisiimme ja voin suositella heitä vastaaviin projekteihin.” Juha Karttunen, Senior Manager - Plant Automation, Metso Outotec

  

Sama ohjelmakirjasto on sovellettavissa moneen

Jo projektiin lähdettäessä oli tiedossa, että vastaavaa dokumentaatiota tullaan tarvitsemaan myös muissa toiminnoissa, ja tämä huomioitiin työssä heti alusta asti. Nyt tehtyä ohjelmakirjastoa on jo päästy hyödyntämään prosessiautomaation turva-automaation lisäksi mm. autoklaavin turva-automaation sovellussuunnittelussa, jolloin sitä työtä ei tarvitse aloittaa alusta.

”Meillä kehitystyö liittyy aina suoraan projektiin, joten mitään ei kehitetä ”varastoon” vaan kaikki työ tulee heti käyttöön. Tässä projektissa kehitetty prosessiautomaation functional safety -kirjasto on toimiva ja on tulevissa projekteissa Metso Outotec standardi. Kirjastoa voidaan helposti jatkossa täydentää tarpeen mukaan.” kertoo Karttunen.

Turvallisuuden kannalta työt on tehty hyvin silloin, kun otsikoita aiheen piiristä ei synny. Tämäkin projekti edistää omalta osaltaan turvallisuutta ja koko yhtiön sekä alan turvallisuuskulttuuria. Mikäli vastaavia uusia projekteja tulee vastaan niin Karttunen soittaa mielellään Raniselle yhteistyön tiimoilta toistekin.

Matti_Raninen_Kiwa"Projekti oli erittäin mukava tehdä ja yhteistyö sujui hyvin. Läpimenoaika oli aika pitkä ja asioita käsiteltiin paljon. Suunnittelutoimisto, joka sai dokumentit ja kirjaston katsottavakseen, antoivat tästä myös erittäin hyvää palautetta ja dokumenttien myötä heidän oli helpompi käyttää lopputuotetta omalta osaltaan." Matti Raninen, Johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta