UPM ja yrityskohtainen koulutus toimittaja-arvioinneista

kymi_warehouse_forklift.jpg

Kuva: UPM:n kuvapankki

Tilaus: Yrityskohtainen koulutus aiheesta Toimittaja-arvioinnit

 

Tilaaja: Laatupäällikkö Tero Anttila
Koulutuksen järjestäjä: Inspecta Sertifiointi Oy
Kouluttaja: Kaj von Weissenberg 
Koulutuksen ajankohta ja kesto: Syyskuu 2017, 2 päivää
Kohderyhmän koko: 15-18 henkeä

Tausta

Millainen tarve kouluttamisen taustalla oli? 

Yksi tekijä oli muuttuneet laatujärjestelmästandardit, jotka edellyttävät sitä, että yrityksellä tulee olla menettelyt ulkoisten toimijoiden suorituskyvyn arvioimiseen. Tiedostimme, että lähtökohtaisesti asia oli meillä vieras, joten halusimme lisätä tällaisten asioiden kanssa tekemisissä olevien n. 30 hengen, tietämystä ko.teemasta.

Mitkä tekijät johtivat koulutuksen tilaamiseen Kiwa Inspectalta?

Osallistuin itse vuonna 2016 silloisen Inspectan koulutukseen Uudet ISO 9001:2015 vaatimukset selkokielellä, josta minulle jäi positiivinen mielikuva. Sen jälkeen minulle alkoi tulla sähköpostia Inspectan järjestämistä koulutuksista, joista bongasin kyseisen kurssin ja lähdin selvittämään, josko sen saisi tilattua meille yrityskohtaisena.

Millainen koulutus tilattiin?  

Saimme määriteltyä meille sopivan koulutuksen kaksipäiväisestä kurssista kahdelle eli kokoonpanolle. Toinen sisälsi 15 ja toinen 18 henkeä, joista kukin toimii ulkoisten palvelujen hallinnoijina tai tilaajina eli tietynlaisina toimittajavastaavina kolmesta eri liiketoimintayksiköstä..

Palvelun Toimitus

Miten koulutuksen tilaus ja toimitus teidän näkökulmastanne sujui?

Oikein joustavasti. Sovimme ajankohdan ja tilat tänne meille ja kävimme kouluttajan kanssa tarve- ja tilannekartoituksen läpi, jonka pohjalta kouluttaja räätälöi sisällön. Kilpailutimme saman sisältöisestä koulutuksesta vielä muitakin toimijoita mutta päädyimme Kiwa Inspectaan, sillä tarjous oli joustavin.

Liittyikö tilaukseen/toimitukseen haasteita ja jos niin, miten ne ratkaistiin? 

Ei, kaikki sujui jouhevasti.

Mihin olette erityisen tyytyväinen?

Kouluttajan asiaosaaminen. Käsittääkseni parempaa ei Suomen niemeltä löydy juuri tuohon aiheeseen.

Lopputulos

Millaista palautetta/kokemuksia olet kuullut muualta organisaatiosta koulutuksen onnistumisesta?

Osallistujat eivät tienneet aiheesta mitään ennen koulutusta, joten monille tuli ”infoähky” mutta olimme tarkoituksella suunnitelleet paketin hyvin paksuksi. Tiedon soveltaminen käytäntöön jäi jokaisen omalle vastuulle ja siten vähemmälle käsittelylle koulutuksessa, vaikka toki sellaisenkin osion olisi voinut miettiä mukaan.   

Ovatko hyödyt näkyneet teille jo jotenkin?

Ehdottomasti. Olemme ottaneet toimittaja-arviointimenettelyt käyttöömme koulutuksen jälkeen ja osaamme niitä nyt suorittaa. Ensimmäiset arvioinnit on tehty ja tehdään suunnitelmallisesti lisää. Varsinaisten arviointien tulosten hyödyntäminen meillä on seuraavana askeleena työn alla. Koulutuksen tietojen soveltaminen tähän toimittaja-arviointisuunnitelmien tekemiseen ja kysymyssarjan sisällön muovaamiseen on kuitenkin selkeästi onnistunut.

Mitä teille jäi mieleen tärkeimpinä oppeina tai tärppeinä?

Se, että toimittajasuhteeseen liittyvää riskiä voidaan hallita monin eri keinoin. On sertifioituja järjestelmiä ja omavalvontaa mutta toimittaja-arvioinnilla on oma paikkansa keinovalikoimassa: sillä voidaan hallita tiettyä, ainutlaatuista osaa toimitusriskeistä.

Miten olette viestineet tai aioitte viestiä kouluttautumisesta?

Tieto osaamisemme kasvattamisesta on vielä aika pienen porukan tiedossa mutta kun tuloksia saadaan tarkemmin arviointien vaikutuksista, niin kerromme asiasta laajemmin. .

Millaisin adjektiivein kuvailisit kokemuksesi lopputulosta?

Joustava, sopeutuva ja ammattitaitoinen.