Käyttäytymissäännöt

  • Ammattimainen ja rehellinen yritystoiminta.
  • Sekä asiakkaiden että oman maineemme varjeleminen.
  • Ihmisten ja ympäristön kohtelu rehellisesti ja kunnioituksella.
  • Toimiminen sosiaalisesti vastuullisella tavalla.
  • Työskentely yhdessä ja työskentelytapojen pohtiminen.
  • Toimintamme eettisen ulottuvuuden huomioon ottaminen.

Varjelemme näitä arvoja joka päivä, koska olemme ylpeitä siitä, että tuotteemme ja palvelumme tuovat lisäarvoa synnyttämällä luottamusta tuotteisiin, prosesseihin ja organisaatioihin.

Käyttäytymissääntömme ovat tarkoitettu asenneohjeiksi työntekijöillemme ja lausuntona kaikille sidosryhmillemme. Jokaisen Kiwassa ja Kiwalle töitä tekevän tulee käyttää käyttäytymissääntöjä ohjeena viisaaseen ja järkevään käyttäytymiseen.

Katso Kiwan käytännesäännöt (englanniksi, PDF)